کنه تارتن انجیر

کنه تارتن انجیر

در میان آفات انجیر که از عوامل مهم کاهش توليد آن محسوب میشوند کنه ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. تاکنون کنه های گیاه خوار

ادامه مطلب »
به بالای صفحه بردن