درختان

15 آفت مهم درخت سیب و راههای مبارزه با آنها

15 آفت مهم درخت سیب و راههای مبارزه با آنها

سیب یکی از میوه های مهم و استراتژیک کشور می باشدو بالاترین حجم صادرات محصولات باغی کشور مربوط به این میوه است. آفات درخت سیب یکی از علل کاهش میزان تولید این محصول محسوب می شوند که در صورت شناسایی و مبارزه به موقع حجم خسارات آن به طرز چشمگیری کاهش می یابد. در مقاله قبل با نحوه هرس درخت سیب آشنا شدیم در این مقاله با 15 مورد از مهمترین آفت درخت سیب آشنا می شویم.

آفت کرم سیب

یکی از مخربترین آفات درخت سیب آفت کرم سیب می باشد. حشره بالغ شب پره ای است با بالهای جلویی به رنگ خاکستری و به شکل ذوزنقه بالهای جلویی دارای سه نوار به رنگ قهوه ای است بالهای عقبی آن حاوی ریشک است. حشره ماده بر روی قسمت های مختلف گل مثل گلبرگ و کاسبرگ و روی سطح میوه تخم گذاری می کند. لاروها پس از بیرون آمدن از تخم وارد میوه شده و به سمت دانه حرکت می کنند.

آفت کرم سیب

 

کرم سیب در واقع دانه خوار است و برای رسیدن به دانه از بافت میوه هم تغذیه می کند. حمله آفت کرم سیب میتواند موجب عدم رنگ گیری میوه به دلیل خوردن دانه و ایجاد یک بافت سیاه روی سطح میوه و کاهش بازارپسندی محصول شود.

مدیریت و کنترل آفت

استفاده از تله های شکار و کارت زرد ، پاک کردن و از بین بردن پوسته های موجود روی تنه و شاخه های درختان برای از بین بردن پناهگاه زمستانی آفت و بستن گونی دور تنه درخت ، بازدید مرتب و از بین بردن لاروهایی که جهت شفیره شدن به این محل ها پناه می آورند همچنین جمع آوری میوه های آلوده از کف باغ و روی درختان در طول سال و سوزاندن آن ها و از بین بردن علف های هرز از راههای کنترل آفت کرم سیب می باشد.

به منظور مبارزه شیمیایی پس از ریختن گلبرگ ها از سموم زیر می توان استفاده کرد :

 • فوزالن (زولون) با %۳۵ = EC و با غلظت ۱/۵ در هزار
 • آزینفوس متیل ( گزاتیون ) با %۲۰ = EC و با غلظت ۲ در هزار
 • دیازنون با %۶۰ = EC و با غلظت ۱ در هزار
 • دیازینون با %۴۰ = WP و با غلظت ۱/۵ در هزار
 • آزینفوس متیل با %۲۰ = WP و با غلظت ۲ در هزار

لیسه از آفات درخت سیب

حشره کامل این آفت پروانه ای به رنگ سفید با خالهایی سیاه رنگ بر روی بال ها می باشد. این آفت سرمادوست است و در مناطق سرد و نواحی کوهستانی بیشتر دیده می شود.. درخت سیب میزبان اصلی این آفت است ولی گاهی به درختان گلابی ، آلو ، بادام و گوجه نیز خسارت میزند.

لیسه سیب زمستان را به صورت لارو در زیر پوستکها یا پوسته های چوبی درخت می گذراند. در اوایل بهار ، لاروها پوستک را سوراخ و از آن خارج می گردند. لاروها به حد فاصل بین دو غشاء تحتانی و فوقانی برگ رفته و از پارانشیم برگ تغذیه می کنند و فقط رگبرگ ها را به جا می گذارند. لاروها در این هنگام از خود تارهایی می تنند که حالت تار عنکبوتی به درخت می دهد.

آفت لیسه درخت سیب

مبارزه با افت لیسه سیب

به منظور کنترل شیمیایی پس از متورم شدن جوانه ها و درست قبل از بازشدن گل ها از سموم زیر استفاده می شود :

 • مالاتیون با %۵۷ = EC و با غلظت ۲ در هزار
 • آزینفوس متیل (گوزاتیون) با %۲۰ = EC و با غلظت ۲ در هزار

مینوز لکه گرد سیب

یکی از آفات درختان سیب می باشد ولی بر روی درخت گلابی ، به ، گیلاس ، آلبالو ، گوجه ، آلو ، ازگیل و تمشک نیز دیده شده است. حشره ماده تخم های خود را در سطح زیرین برگها می گذارد. لاروها پس از خروج از تخم سطح زیرین برگ را سوراخ کرده و داخل پارانشیم برگ شده و خود را به سمت سطح بالایی برگ می رسانند.

حرکت لاروها باعث ایجاد دالانهای قهوه ای و تیره در برگ میشود. فضولات لاروی در مسیر حرکت لارو در داخل دالان قابل مشاهده است.

خسارت مینوز درخت سیب

لاروها پس از رسیدن به نهایت رشد، پوسته دالان خود را در سطح رویی بر گ پاره کرده و در خارج از آن در جستجوی محل مناسب برای شفیره شدن بر می آیند. این زمان است که میتوان تعداد زیادی از آنها را در حالتی آویزان از شاخ و برگ درختان دید که درصدد رساندن خود به قسمت های پایینی درختان و یا سطح خاک می باشند.

کنترل آفت لکه گرد

شخم پاییزه پس از ریختن برگ ها می تواند از تراکم آفت بکاهد. به منظور کنترل شیمیایی از سموم زیر استفاده می شود :

 • دیفلوبنزورون (دیمیلین) با %۲۵ = WP به نسبت ۰/۵ در هزار
 • دلتامترین (دسیس) با % ۲۵ = EC به نسبت ۰/۵ در هزار
 • پرمترین (آمبوش) با % ۲۵ = EC به نسبت ۰/۵ در هزار
 • فن پروپاترین (دانتیل) با % ۱۰ = EC به نسبت ۰/۶ در هزار
 • استامی پراید (موسیپلان) با % ۲۰ = Sp به نسبت ۰/۵ در هزار

آفت مینوز لکه مارپیچی

محصولات دانه دار سیب ، گلابی ، به ، زالزالک و ازگیل و نیز گروهی از محصولات هسته دار مانند گیلاس ، آلبالو ، گوجه و آلو میزبان این آفت هستند.

این آفت زمستان را به صورت حشره كامل در پناهگاههای مختلف از جمله زير پوستكهای تنه و شاخه ها ، لابه لای بر گهای ريخته و زير شاخه های کف باغ می گذراند. خروج حشرات كامل در بهار همزمان با بازشدن جوانه های برگ و قبل از بازشدن گلها انجام می شود.

حشرات بلافاصله جفتگیری کرده و ماده ها تخم های خود را در سطح زیرین برگ می گذارند. لارو ها پس از خروج شروع به تغذیه از برگ کرده و دالانهای باریک ، بلند و مارپیچی ایجاد می کنند.

مبارزه با آفت لکه مارپیچی درخت سیب

با توجه به مشابه بودن نوع خسارت هر دو گونه ی مینوز (لکه گرد و لکه مارپیچی) درخت سیب در مناطق مختلف ، مبارزه شیمیایی علیه هر دو گونه مینوز به صورت یکسان انجام می گیرد. بنابراین برای مبارزه شیمیایی علیه مینوز لکه مارپیچی می توان از سموم زیر استفاده کرد.

 • دیفلوبنزورون (دیمیلین) با %۲۵ = WP به نسبت ۰/۵ در هزار
 • دلتامترین (دسیس) با % ۲۵ = EC به نسبت ۰/۵ در هزار
 • پرمترین (آمبوش) با % ۲۵ = EC به نسبت ۰/۵ در هزار
 • فن پروپاترین (دانتیل) با % ۱۰ = EC به نسبت ۰/۶ در هزار
 • استامی پراید (موسیپلان) با % ۲۰ = Sp به نسبت ۰/۵ در هزار

آفت ابریشم ناف ناجور

یکی دیگر از آفات درخت سیب آفت ابریشم ناف ناجور است. این حشره آفتی است چند میزبانه که در دنیا به بیش از ۵۰۰ گونه درخت حمله می کند. ابريشم باف ناجور زمستان را به صورت تخم و در حالت دياپوز ( زندگی كمون ) سپری كرده و در اوايل بهار به تدریج تخم ها تفريخ و لاروها خارج می شوند.

لارو این آفت پس از تغذیه از برگ درخت و به جای گذاشتن رگبرگ میانی برگها باعث بی برگی درخت شده و سپس در محل مناسبی به شفیره تبدیل میشود.

کنترل شیمیایی آفت

به منظور کنترل شیمیایی از سموم زیر استفاده شود :

 • دیفلوبنزورون (دیمیلین) به نسبت ۰/۳ در هزار
 • باکتری Bacillus thuringiensis به نسبت ۲/۵ تا ۳ در هزار

آفت سپردار واوی درخت سیب

این آفت به درختان سیب ، هلو ، گوجه و زردآلو خسارت وارد می کند. سپردار واوی زمستان را به صورت تخم های سفيدرنگ شكری شكل در زير سپر حشره ماد ه می گذراند. پوره ها در اواسط ارديبهشت ماه بيرون می آيند و روی تنه درختان ميزبان حركت می كنند و پس از پيدا كردن محل مناسب بلافاصله تغيير جلد داده ، پاها و شاخكها را از دست داده و ثابت می شوند.

در اين موقع رشته های مومی شبيه به پنبه در اطراف بدن حشره مشاهده می شود كه به مرور متراكم شده و به صورت هاله ای اطراف بدن حشره را ميگيرد. سپردار واوی سیب با تغذیه از شیره نباتی درخت باعث خسارت به آن می شود. در اثر حمله این آفت درختان دارای برگهای کوچک و رنگ پریده ، میوه های بدشکل و ریز و سرشاخه های خشک می باشند.

پیشنهاد مطالعه  کاشت تا برداشت درخت زردآلو

افت سپردار بر روی میوه سیب

مدیریت و کنترل آفت

مبارزه شیمیایی زمانی انجام می شود که %۷۵ پوره ها از زیر سپر خارج شده باشند :

 • آزینفوس متیل(گوزاتیون) با %۲۰ = EC و با غلظت ۲ در هزار
 • اتیون با %۴۷ =EC و با غلظت ۱/۵ در هزار
 • اتریمفوس(اکامت) با %۵۰ = EC و با غلظت ۱ هزار
 • کلرپیریفوس(دورسبان) با %۴۰ = EC و با غلظت ۱/۵ در هزار

همچنین سمپاشی زمستانه به صورت روغن پاشی (روغن ولک امولسیون شونده با %۸۰ = O ) با غلظت ۰/۵ درصد با سپری شدن سرمای زمستانه و قبل از بیداری درختان کمک زیادی به کنترل آفت خواهد کرد.

در مقالات مهمترین آفات درخت انگور و نحوه مبارزه با آنها ، شناخت آفات و بیماریهای درخت انار و راههای مبازه با آنها ، خطرناک ترین آفات و بیماری های درخت گردو  با آفات و بیماریهای این چند درخت آشنا شوید.

آفت شپشک نخودی درخت سیب

یکی دیگر از آفات درختان سیب و دیگر هسته داران مانند میوه به آفت شپشک نخودی می باشد. شپشک نخودی حشره ای است که شکل آن در حالت بلوغ نیم کروی و به رنگ قرمز براق و اندازه آن در حدود یک ماش یا کمی بزرگتر است. این حشره نیز با مکیدن شیره گیاهی باعث ضعف شدید درختان میزبان می گردد.

این آفت به علت ترشح عسلک باعث تجمع گرد و خاک در سطح تنه ، سر شاخه و برگ درختان میزبان می گردد و در نتیجه باعث کاهش فعالیت های فیزیولوژیک درخت به خصوص کربن گیری و تنفس می شود.

شپشک نخودی از آفات درخت سیب

مبارزه و کنترل آفت

برای مبارزه با آفت شپشک نخودی درخت سیب از سموم شیمیایی زیر باید در زمانی استفاده شود که %۷۵ پوره ها از زیر سپر خارج شده باشند.

 • آزینفوس متیل(گوزاتیون) با %۲۰ = EC و با غلظت ۲ در هزار
 • اتیون با %۴۷ =EC و با غلظت ۱/۵ در هزار
 • اتریمفوس(اکامت) با %۵۰ = EC و با غلظت ۱ هزار
 • کلرپیریفوس(دورسبان) با %۴۰/۸ = EC و با غلظت ۱/۵ در هزار

همچنین سمپاشی زمستانه ( اواخر زمستان به صورت روغن پاشی روغن ولک امولسیون شونده با %۸۰ = O ) با غلظت ۰/۵ درصد با پایان سرمای زمستانه و در اواخر زمستان کمک زیادی به کنترل آفت خواهد کرد.

آفت شته سبز درخت سیب

از دیگر آفات درختان سیب شته سبز است. این شته در سراسر کشور هر جا که سیب کشت شود وجود دارد. شته سبز به اندامهای گیاهی جوان مانند جوانه ها ، برگها ، نوک شاخه های نورس و حتی گل ها خسارت می زند و باعث کم شدن محصول می شود. گیاهان میزبان آن شامل سیب ، گلابی ، به ، زالزالک و ازگیل می باشد.

خسارت آن در نهالستان ها و روی درختان جوان بسیار شدید است. حمله شدید این آفت در باغهای بارور نیز به فراوانی دیده می شود. پاجوشهای درختان پیر و جوان ، بیشتر در معرض حمله آفت شته سبز قرار دارند. برگ های جوان و به خصوص برگ های جوان انتهایی بر اثر تغذیه این حشره تغییر شکل داده و پیچش عرضی پیدا می کنند.

کنترل شیمیایی آفت

اگر شته ها موجب پیچیدگی برگ درخت سیب شوند و یا تولید گال نمایند از سموم سیستمیک و پردوام مانند اکسی دی متون متیل (متاسیستوکس) و تیومتون (اکاتین) استفاده می شود ولی اگر موجب پیچیدگی نشوند از پریمیکارب (پریمور) که یک شته کش اختصاصی است استفاده می شود.

مشخصات و غلظت محلول سموم مورد توصیه برای مبارزه با شته عبارتند از :

 • تیومتون (اکاتین) با %۶۰ = EC و به نسبت ۱ در هزار
 • اکسی دی متون متیل با %۲۵ = EC و به نسبت ۱ در هزار
 • مالاتیون با %۲۵ = EC و به نسبت ۲ در هزار
 • پیریمیکارب (پریمور) با %۵۰ = DF و به نسبت ۰/۵ در هزار
 • پیریمیکارب با %۵۰ = WP و به نسبت ۰/۵ در هزار
 • هپتنفوس با %۵۰ = EC و به نسبت ۱ در هزار
 • دیازینون با %۶۰ = EC و به نسبت ۱ در هزار

شته مومی یا خونی آفت

این آفت بغیر از درخت سیب به انواع گلابی اهلی و وحشی ، به ، زالزالک و نیز نارون آمریکایی حمله می کند. سیب بومی کشور حساسیت زیادی به این آفت دارند، در حالی که برخی ارقام خارجی مانند ارقام رِد دلیشز و گلدن دلیشز کمتر مورد حمله واقع می شوند. در نهالستان ها شرایط کاشت متراکم نهال ها موجب طغیان این آفت می شود.

آفت شته مومی درخت سیب به صورت توده های سفیدرنگ در طول تابستان و مهرماه روی سرشاخه ها و تنه درختان به خصوص در اطراف زخمهای ناشی از هرس شاخه ها دیده می شود. در اثر حمله آفت برآمدگی و گال هایی روی سرشاخه ها به وجود می آید.

آفت شته مومی به ریشه و طوقه درختان نیز حمله می کند. خسارت این آفت روی ریشه و طوقه باعث ایجاد برآمدگی و گال های مخصوص می شود. این آفت ناقل بیماری قارچی شانکر درختان سیب می باشد.

آفت شته مومی درخت سیب

مبارزه با آفت

جلوگیری از طغیان شته خونی با رعایت موارد زیر تا حدود زیادی ممکن می شود :

 1. آفت شته مومی درخت سیب مکان های سایه دار را ترجیح می دهد بنابراین در احداث باغ سیب در شرایط آب و هوایی مرطوب باید از سیستمهای کشت متراکم پرهیز شود. امکان شیوع این آفت در نهالستانها و خزانه ها به دلیل تراکم بالا بسیار زیاد است.
 2. هرس مناسب باعث جریان هوا و نفوذ اشعه های خورشیدی به داخل درختان شده و از تراکم آفت کم می کند.
 3. از آنجا که شته ها به طور معمول داخل زخمهای درختان و یا محلهای بریده و هرس شده زندگی می کنند نباید این قسمت ها به حال خود رها شوند. بلکه باید محل هرس بوسیله خمیر بردو یا چسب هرس پوشانده شود.
 4. شاخه های گال دار و یا سرشاخه های آفت زده باید به طور مرتب قطع شده و سوزانده شوند.

برای مبارزه شیمیایی با آفت شته خونی از سموم زیر می توان استفاده کرد :

 • تیومتون (اکاتین) با %۶۰ = EC و به نسبت ۱ در هزار
 • اکسی دی متون متیل با %۲۵ = EC و به نسبت ۱ در هزار
 • پیریمیکارب (پریمور) با %۵۰ = DF و به نسبت ۰/۵ در هزار

کرم خراط از آفات مهم درخت سیب

یکی دیگر از آفات درختان سیب آفت کرم خراط می باشد. این آفت به درختان گردو و فندق و درختان دانه دار مانند سیب ، هلو ، به ، گلابی و گیلاس حمله می کند. در اثر حمله آفت سر شاخه ها خشک شده و از بین می روند.

حشرات کامل پروانه به رنگ سفید با خطوطی بر روی بالها می باشد. ماده ها پس از جفت گیری تخم های خود را در درزهای روی تنه درخت می گذارند. لاورها پس از خروج از تخم خود را به شاخه های نازک رسانیده و از آنجا با سوراخ کردن شاخه وارد آن می شود و شروع به تغذیه از بافت شاخه می کند.

مبارزه با کرم خراط درخت سیب

برای مبارزه با آفت کرم خراط درخت سیب می توان از روش مکانیکی استفاده کرد به این ترتیب که سالیانه چندین نوبت درخت را بازدید کرده و در صورت مشاهده سوراخی پوشیده از فضولات با سیم اقدام به از بین بردن آفت می کنند.

هرس شاخه های آلوده و آتش زدن آنها یکی دیگر از راههای کنترل آفت می باشد.

برای مبارزه شیمیایی از سموم زیر استفاده می شود :

 • سم اتریمفوس متیل به نسبت ۲ در هزار
 • پوشاندن سوراخ های دارای آفت با خمیرهای سمی نظیر آنتی تارلو

کرم سفید ریشه

این حشره در اکثر مناطق ایران وجود دارد و از ریشه گیاهان مختلفی تغذیه می کند که درخت سیب یکی از آن ها است. حشره بالغ آفت سوسک‌هایی به اندازه 3 سانتیمتر با بالپوش های به رنگ قهوه‌ای با لکه‌های سفید است. لارو این حشره با تغذیه از ریشه درختان سیب سبب آسیب به آنها می شود.

پیشنهاد مطالعه  نحوه کاشت ، تکثیر و پرورش درخت انار

تمام فعالیت های حیاتی حشره کامل شامل تغذیه ، جفت گیری و تخم ریزی در غروب و اوایل شب انجام می شود و در روز بدون هیچ فعالیتی در لابه لای شاخه و برگ درختان و جاهای امن به سر می برد.

آفت کرم سفید ریشه

کنترل آفات کرم سفید درخت سیب

 • جمع آوری حشرات کامل از اواخر بهار به بعد : این کار به دو شیوه اجرا می شود. 1 – جمع آوری حشرات کامل در صبح زود به وسیله تکاندن درختان 2 – جمع آوری حشرات کامل با کمک نور چراغ.
 • از بین بردن علف های هرز یک ساله و چندساله از سطح باغ : علف های هرز غذایی خوبی برای لاروهای سن اول هستند.
 • شخم زمستانه و جمع آوری لاروها در اسفندماه

مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم زیر به طریق محلول پاشی پای درخت در اوایل بهار و اوایل تابستان انجام می شود. بهتر است بعد از ریختن محلول پای درخت آبیاری سبکی نیز انجام شود.

 • دیازینون: به نسبت ۳ تا ۳/۵ لیتر در هکتار
 • پودر وتابل لیندین: به نسبت ۱۰ کیلوگرم در هکتار

آفت سرخرطومی سیب

میزبان اصلی آن درخت سیب بوده ولی به سایر دانه دارها نیز خسارت می زند. حشره کامل سرخرطومی سیب ، زمستان را داخل شکافهای زیر پوست تنه درختان و یا پناهگاه های دیگر به سر می برد. اواخر اسفند و یا فروردین خارج شده قبل از جفت گیری و تخم ریزی شروع به تغذیه از جوانه ها ، برگ ها و غنچه ها می کند.

حشرات ماده یک تا دو روز پس از جفت گیری شروع به تخم ریزی داخل جوانه گل می کنند. برای این کار حشره ماده با خرطوم خود سوراخی در جوانه گل ایجاد می کند. گلبرگهای جوانه های گل آفت زده ، قهوه ای رنگ و خشک شده در حالی که سوراخی در آنها است مشاهده می شود.

سوسک سرخرطومی از آفات درخت سیب

مبارزه با آفت

به منظور مبارزه با این آفت استفاده از سموم زیر در زمان متورم شدن جوانه گل و قبل از بازشدن گل ها توصیه می شود :

 • اندوسولفان با %۳۵ = EC به نسبت ۱/۵ در هزار
 • دیازینون با %۴۰ = WP به نسبت ۱ در هزار
 • فوزالون با %۳۵ = EC به نسبت ۱/۵ در هزار

آفت پوستخوار درخت سیب

از دیگر آفات مهم درختان سیب به شمار می آید. گیاهان میزبان آن تمام درختان میوه سردسیری دانه دار و هسته دار می باشد. حشره ماد ه زیر پوست شاخه دالان مادری ايجاد نموده و در دو طرف آن تخم ريزی می کند. بعد از 6 تا 10 روز لاروها خارج شده و هر كدام عمود بر دالان مادری ، دالان لاروی را ايجاد می كنند.

حمله آفت پوستخوار موجب ترشح صمغ در گیاهان میزبان می شود. خسارت این آفت به صورت ضعف عمومی و عدم جریان شیره نباتی در قسمت های هوایی درخت و در نتیجه کوچک ماندن اندازه میوه ها و خشک شدن تدریجی شاخه ها می شود.

مدیریت و کنترل

به منظور مبارزه و جلوگیری از حمله آفت پوستخوار درخت سیب باید به موارد زیر توجه شود :

 • تغذیه مناسب درخت
 • تقویت خاک از نظر حاصلخیزی
 • سم پاشی با سموم سیستمیک و نفوذی : به منظور افزایش تأثیر سموم سیستمیک باید زمانی از آنها استفاده شود که لاروها در مرحله سنین اولیه باشند.

کنه قرمز اروپایی یکی دیگر از آفات درخت سیب

این آفت در ابتدا باعث رنگ پریدگی و سپس قهوه ای شدن برگها و در نهایت ریزش برگ درخت سیب می شود. همچنین میوه های درختان آلوده نیز کوچک و نامرغوب می شوند. تغذیه کنه از برگ ، موجب کاهش عمل فتوسنتز و در نتیجه کاهش آب در برگ شده و در نهایت باعث خشک شدن برگ و کاهش کیفیت و کمیت محصول می شود.

آفت کنه قرمز

مبارزه با کنه قرمز درخت سیب

آبیاری بارانی یا آبشویی درختان در کاهش خسارت این آفت مؤثر می باشد. به منظور کنترل شیمیایی آفت باید متوسط دمای روزانه محیط بالای ۱۰ درجه سانتی گراد باشد تا تلفات تخمها قابل قبول باشد.

کنترل زمستانه

کنترل شیمیایی زمستانه به یکی از دو روش زیر انجام می شود :

 1. استفاده از مخلوط سم و روغن : مخلوط سم و روغن باعث کنترل فصلی کنه ها می شود. به منظور جلوگیری از طغیان این آفت از روغن زمستانه امولسیون شونده مثل پارافین یا روغن ولک به همراه یک نوع سم حشره کش فسفره یا گبوتکس استفاده می شود. در صورت استفاده از گبوتکس در اواخر زمستان و یا مرحله شروع بیدار شدن جوانه ها ضرورت دارد به شرایط آب و هوایی، به ویژه افزایش ناگهانی دما دقت کرد تا گرم شدن ناگهانی هوا در تلفیق با سم موجب سوختگی جوانه ها نشود.
 2. استفاده از روغن زمستانه به نسبت % ۲ : این روغن پاشی تلفات بالایی در جمعیت آفت ایجاد نمی کند و تنها در شرایطی کاربرد دارد که سمپاشی با ظهور جوانه های گل همزمان باشد، زیرا در این شرایط باید از مخلوط کردن سم با روغن اجتناب گردد.

کنترل بهاره

به کارگیری برخی از کنه کش ها نظیر کلوفنترین (آپولو) در مرحله قبل از باز شدن تخم ها کنترل قابل قبولی روی جمعیت بهاره آفت کنه قرمز درخت سیب دارد.

کنترل تابستانه

به این منظور از یکی از سموم زیر استفاده شود :

 • پروپارژیت (اومایت) به نسبت ۱ در هزار
 • کنه کش فن پیروکسی میت (اورتوس) به نسبت ۰/۵ در هزار
 • کنه کش اسپیرودیکلوفن (انویدور) به نسبت ۰/۵ در هزار
 • کنه کش فنازاکوئین (پراید) با نسبت ۰/۴ در هزار
 • کنه کش سیترازون به نسبت ۱/۵ در هزار

کنه دو نقطه یا تار عنکبوتی

در حال حاضر یکی از مهمترین آفات گیاهان گلخانه ای ، مزارع و باغهای مناطق مختلف جهان می باشد. توت فرنگی ، انواع درخت میوه ، گیاهان زراعی، صیفی و زینتی از میزبان های این کنه در محیط های باز و گلخانه می باشند.

کنه های تارعنکبوتی با تخریب سبزینه رشد درخت سیب را دچار اختلال می کند. با افزایش تغذیه کنه لکه های زردرنگ روی سطوح فوقانی برگ خسارت دیده ظاهر می شوند. همچنین سطح زیرین برگ های خسارت دیده در ابتدا به رنگ زرد یا نقره ای درآمده و سپس برنزه می شوند و در نهایت برگهای آفت زده به رنگ قهوه ای درآمده و ریزش می کنند.

کنه تار عنکبوتی علاوه بر برگ به ساقه ، گل و میوه گیاهان نیز خسارت وارد می کند. خسارت حاصل از این کنه ها به طور عمده همراه با تنیدن تار می باشد. همچنین تارهای تنیده شده با تجمع گرد و غبار و نرسیدن نور کافی مانع از فتوسنتز در برگ می شوند. بنابراین گَردآلود بودن اندامهای آلوده و گلهای درختان ، از عوارض بارز آلودگی به این کنه است.

مدیریت و کنترل آفات دو نقطه ای درخت سیب

از بین بردن علف های هرز و آبیاری بارانی ( آبشویی درختان ) شرایط را برای فعالیت کنه نامساعد می کند و کاهش جمعیت به گونه ای می شود که نیازی به عملیات مضاعف یا مبارزه شیمیایی نخواهد بود.

برای مبارزه شیمیایی میتوان از سموم زیر استفاده کرد :

 • بنزوکسی میت (سیترازون) با %۲۰ = EC به نسبت ۱ در هزار
 • پروپارژیت (اومایت) با %۵۷ = EC به نسبت ۱ در هزار
 • بروموپروپیلات (نئورون) %۲۵ = EC به نسبت ۱ در هزار
 • فن پیروکسی میت (اورتوس) با %۵ = SC به نسبت ۰/۵ در هزار
 • اسپیرودیکلوفن (انویدر) با %۲۴ = SC به نسبت ۰/۵ تا ۰/۶ در هزار

منبع : کتاب راهنمای کاشت و پرورش سیب نوشته حسن حاج نجاری

به این مطلب امتیاز دهید :
4.6/5
شاید این مطالب را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین نوشته ها
سبد خرید فروشگاه
ورود به سایت

هنوز حساب کاربری ندارید ؟

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
منو
فروشگاه
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من