انجیر, گرده افشانی انجیر

نحوه گرده افشانی درخت انجیر

نحوه گرده افشانی درخت انجیر

بر دادن یا گرده افشانی درخت انجیر فرایندی است که منجر به انتقال دانه گرده از ” انجیر بر” به سطح کلاله گل های ماده در انجیر های خوراکی می شود. گرده افشانی به وسیله زنبور بلاستوفاگا انجام می گیرد. عمل گرده افشانی برای میوه های انجير نوع ازمیر و دومین محصول انجیر سان پدرو (San pedro) ضروری می باشد.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که میوه های انجیر نوع معمولی  و میوه های محصول اول انجیر سان پدرو احتیاجی به گرده افشانی نداشته و  به طریق پارتنوکاریی تشکیل می شوند. برای آشنایی با انواع انجیر مقاله انواع درخت و میوه انجیر را مطالعه بفرمایید.

همان طوری که در مقاله بر انجیر و نحوه گرده افشانی انجیر اشاره شد درخت ” انجیر بر” سه محصول پاییزه ، زمستانه و بهاره دارد و گلهای نر فقط در انجیر بر وجود دارند.

زنبوز بلاستوفاگا

خروج زنبور بلاستوفاگا از ميوه بهاره درخت بر ( بر انجیر ) همزمان است با آمادگی میوه های درخت انجیر خوراکی برای گرده افشانی ، در این زمان زنبورهای آغشته به گرده جهت تخم گذاری وارد میوه های انجیر خوراکی شده و مقداری از گرده های آغشته به بدن آنها به سطح کلاله چسبیده و عمل گرده افشانی صورت می گیرد.

در زمان گرده افشانی درخت انجیر ، باغداران میوه های ” بر انجیر ” که حاوی زنبور بلاستوفاگا می باشد را از درخت “بر انجیر” چیده و در میان میوه های انجیر خوراکی قرار میدهند که این عمل را در شهرستان استهبان اصطلاحا ” بر دادن ” می گویند.

تعیین زمان گرده افشانی درخت انجیر

باغداران می توانند زمان آمادگی میوه های انجیر برای پذیرش دانه گرده را از روی صفاتی نظیر قطر میوه ، تغییر رنگ کلاله ، بوی برخاسته از درخت ، نرم بودن بافت میوه انجیر و باز شدن دهانه استیول مشخص نمایند که این زمان بسته به ارقام درخت انجیر و شرایط آب و هوایی منطقه به ویژه درجه حرارت متفاوت است.

میوه بر انجیر

میوه درخت انجیر گرده افشانی شده

در زمان گرده افشانی بافت میوه های انجیر خوراکی کمی نرم می شود و دهانه استیول کمی باز شده و نرم می گردد تا زنبور به راحتی بتواند وارد میوه شود. رنگ کلاله در زمان رشد میوه انجیر یعنی قبل از آمادگی میوه برای پذیرش گرده ، سفید یا سفید متمایل به سبز کمرنگ است ولی در زمان گرده افشانی ، زرد کمرنگ متمایل به خرمایی رنگ می باشد.

پیشنهاد مطالعه  آشنایی با آفت شته انجیر + نحوه مبارزه

مقایسه مراحل رشد درخت بر انجیر با درخت انجیر خوراکی

ماهوضعیت رویشی درختان بروضعیت رویشی درختان انجیر خوراکی
فروردینمحصول زمستانه + شروع رشد محصول بهاره + شروع رشد برگشروع رشد برگها
اردیبهشتپایان محصول زمستانه + محصول بهاره در حال رشد + رشد برگهابرگها در حال رشد + شروع رشد میوه
خردادرسیدن میوه محصول بهارهتشکیل میوه و شروع گرده افشانی
تیرپایان برداشت محصول بهارهپایان گرده افشانی درخت انجیر + میوه ها در حال رشد
مردادشروع رویش محصول تابستانه ( پاییزه )کامل شدن رشد میوه
شهریوررسیدن محصول تابستانه ( پاییزه ) + شروع رویش محصول زمستانهبرداشت محصول
مهرپایان یافتن محصول تابستانه ( پاییزه )پایان برداشت انجیر
آبانمحصول زمستانه + شروع زرد شدن برگهاشروع زرد شدن برگها
آذرمحصول زمستانه + ریزش برگهاریزش برگها
دیمحصول زمستانه + درختان فاقد برگدرختان فاقد برگ و در حال خواب
بهمنمحصول زمستانه + درختان فاقد برگدرختان فاقد برگ و در حال خواب
اسفندمحصول زمستانه + درختان فاقد برگدرختان فاقد برگ و در حال خواب

مشخصات زنبور بلاستوفاگا

حشره کامل زنبور بلاستوفاگا در حالت بلوغ به دو حالت نر و ماده مشاهده می شود. طول زنبورهای ماده 2 میلی متر ، بالدار و سیاه رنگ است. پاهای جلویی و عقبی ضخیم و یک جفت پای میانی لاغر و نازک دارد. شاخک نخی شکل که قسمت نوک آن کمی ضخیم شده ، سر ماده مستطیلی شکل و پشت آنها دارای شیار طولی است.

زنبورهای نر در حالت بلوغ کوچکتر از زنبورهای ماده بوده و بدن آنها حالت خمیده دارد. نرها دارای شکم طویل و رنگ آنها قهوه ای روشن می باشد. طول بدن نرها بین 1 تا 1/5 میلیمتر هستند.

زنبور نر بلاستوفاگا

زنبورهای ماده ظرف مدت کوتاهی بعد از جفت گیری از میوه بر انجیر خارج شده ، زنبورها هنگام خروج از میان گرده های آزاد شده گل های نر عبور کرده و به خاطر داشتن بدن مرطوب به دانه های گرده آغشته می شوند و مقدار زیادی گرده نیز درون شکاف بین بندهای سینه و شکم زنبور جای می گیرد. زنبورهای آغشته به گرده برای تخم ریزی وارد میوه انجیر خوراکی شده و بدین ترتیب گرده ها را به گل های ماده که درون انجیر خوراکی هستند انتقال داده و عمل گرده افشانی درخت انجیر انجام می شود.

پیشنهاد مطالعه  آشنایی با انواع انجیر خشک استهبان

همزیستی زنبور بلاستوفاگا با انجیر بر و انجیر خوراکی یکی از عجایب طبیعت است که از آن جمله می توان به همزمان بودن آمادگی لازم برای عمل گرده افشانی درخت انجیر و خروج زنبور بلاستوفاگا از میوه انجیر بر و همچنین خامه کوتاه بودن گل های درخت انجیر خوراکی که برخلاف گل های خامه بلند برای تخم گذاری این زنبور مناسب است اشاره کرد.

چگونگی گرده افشانی درخت انجیر

شیوه بر دادن در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. در استهبان میوه های بر انجیر را درون قوطی هایی که انتهای آنها را سوراخ کرده اند و با سیم به درخت انجیر آویزان است ریخته یا با استفاده از سیم های که قسمت های انتهایی میوه بر را بوسیله آنها سوراخ کرده در دسته های 4 تا 6 تایی از درخت انجیر آویزان می کنند. مقدار استفاده از بر انجیر برای هر درخت انجیر خوراکی با توجه به اندازه درخت متفاوت می باشد.

در مناطق انجیر کاری شهرستان کازرون مانند دوسیران مقداری خار و خاشاک نظیر لانه پرندگان درست کرده و در میان درختان انجیر قرار داده و میوه های ” بر ” که در آنجا ” دک ” نامیده می شود را در وسط آن قرار می دهند. 

در بعضی از مناطق انجیرکاری عمل بردادن انجام نمی شود این به این علت است که در این مناطق در اطراف درختان انجیر خوراکی ، درختان بر انجیر وجود داشته و بنابراین عمل گرده افشانی به صورت طبیعی و بدون کمک انسان انجام می شود. در این حالت به ازای 100 اصله درخت انجیر 5 تا 10 درخت بر با توجه به اندازه درخت کاشته می شود.

در کالیفرنیا برای گرده افشانی درخت انجیر میوه های انجیر بر را در درون ظروف کاغذی یا پلاستیکی ریخته و به درختان انجیر آویزان می کنند.

چون میوه های درخت انجیر به تدریج آمادگی لازم جهت عمل گرده افشانی را پیدا می کنند. عمل بردادن باید در چند نوبت صورت بگیرد. عمل ” بر دادن ” با توجه به میزان محصول ، سن درخت و اندازه درخت در دو یا سه نوبت و هر نوبت به فاصله ۷ – ۴ روز صورت می گیرد. هر چه میزان میوه انجیر بیشتر و درخت بزرگتر و جوان تر باشد تعداد دفعات بر دادن بیشتر و فاصله زمانی بین آنها کوتاه تر می شود.

هر درخت انجیر برای گرده افشانی چه مقدار بر احتیاج دارد

به طور میانگین استفاده از ۷۵ عدد بر انجیر ( تقریبا 1/5 کیلو گرم ) برای گرده افشانی درختان بزرگ انجیر و ۵۴ عدد ( تقریبا یک کیلوگرم ) برای درختان متوسط کفایت می کند که این تعداد بر انجیر در چند مرحله در اختیار درخت قرار می گیرد.

گرده افشانی درخت انجیر

جهت افزایش بازده ای عمل بردادن بهتر است که میوه های ” بر ” را در چهار جهت و در ارتفاعات مختلف درخت انجیر قرار دهید.

به این مطلب امتیاز دهید :
4.6/5
شاید این مطالب را هم بپسندید

27 فکر در مورد “ نحوه گرده افشانی درخت انجیر

 1. محمد اسدی گفت:

  سلام، اگر روی هر درخت انجیر یک عدد درخت انجیر بر پیوند بزنم برای گرده افشانی برای درختان انجیر ضرری ندارد و مشکلی ایجاد نمیکند

  1. anjerstan گفت:

   خیر ، مشکلی ایجاد نمیکنه ولی اگر تعداد زیادی درخت انجیر دارید بهتر است تعدادی از اون را به صورت کامل پیوند بر بزنید تا تعدادی درخت بر به صورت جدا داشته باشید

 2. عبدالله افشانی گفت:

  سلام من تعدادی درخت انجیر زرد در شهر همدان کاشته ام. در اینجا چیزی به اسم انجیر بر وجود نداره آیا درختان من میوه می دن یا خیر؟ ضمنا آیا می شه از درخت انجیر سیاه بعنوان گرده افشان جهت درختان انجیر زرد استفاده کرد یا خیر؟

  1. anjerstan گفت:

   بستگی به نوع درخت انجیر شما داره درختان انجیری وجود دارند که احتیاج به گرده افشانی ندارند می تونید مقاله انواع درخت انجیر را از داخل همین سایت از قسمت فهرست مطالعه کنید. درخت بر انجیر با انجیر سیاه متفاوت است.

 3. رسول گفت:

  سلام من یک قلمه انجیر ریشه دار را در حلبی رنگ گذاشتم و در خانه نگهداری میکنم میگم الان که کاشتم نیاز به آب دادن هست و کی به خاک اصلی انتقال دهم ممنون

 4. anjerstan گفت:

  بله باید آب بدید تا قلمه خشک نشه ، اواخر زمستان و اوایل فصل بهار می تونید قلمه تون رو در زمین اصلی بکارید

 5. غفار گفت:

  سلام ممنون از کانال خوبتون مدتیست که برای احداث باغ انجیر ، مطالب کانالتون رو دنبال میکنم . برای تهیه نهال و دیگر کارهایی که باید انجام بدم راهنمائی میفرمائید؟

 6. سعید پیرسیاوش گفت:

  سلام ممنون از راهنمایی های خوبتون ، من در حیاط یک درخت انجیر دارم میوه میده ولی موقع رسیدن بصورت نارس میریزه البته یه درخت دیگه داشتم که میوه هاش کامل میرسید که خشک شد اینم پاجوش همونه

  1. anjerstan گفت:

   با توجه به اینکه درختتون قبلا محصول خوبی می داده ، آبیاری رو به طور منظم انجام دهید و از کود دامی و یا کود سه بیست برای تقویت درختتون استفاده کنید. یا یک کود پتاس بالا در زمان رشد میوه به درختتون بدهید

 7. احمدی گفت:

  درخت انجیر با پا جوشهای زیاد داریم دو سه سال هست که انجیر های درشتی می ده ولی بی مزه از سایت شما فهمیدم که به انجیر بر نیاز دارد که بارور بشه
  نمیدونم چجور گیر میاد در تهران نیستم

  1. anjerstan گفت:

   متاسفانه خارج از استان فارس امکان به دست آوردن این محصول وجود نداره

 8. سيدمحسن شجاعي گفت:

  سلام با عرض سلام و خسته نباشيد
  در كازرون يك درخت انجير دارم بر از كجا تهيه كنم؟

  1. anjerstan گفت:

   فکر کنم سمت جهرم یا سمت مهارلو بتونید تهیه کنید

  2. مهدی گفت:

   سلام بیابه طرف خفر فراوان هست

 9. صادق گفت:

  سلام.اون درختان انجیر ک داخل کوه ب صورت طبیعی رشد میکنن چجور بارور میشن؟چون ثمر میدن ولی ثمرشون میریزه و ب مرحله رسیدن و برداشت نمیرسه.ممنون

  1. anjerstan گفت:

   باید میوه انجیر که برای گرده افشانی استفاده میشه رو موقع رسیدن چید و در داخل قوطی گذاشت و قوطی را در بین شاخه های درخت آویزان کرد

 10. سیروس کشاورزی گفت:

  با سلام
  من یه انجیرسیاه دارم که باردهی؟خیلی خوبی؟داره ولی تقریبا۳۰٪اون نارس میریزه برای جلوگیری ازریزش چه باید کرد ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. palezz گفت:

   هرس به موقع ، آبیاری مناسب و استفاده از کود پتاس

 11. ناصر گفت:

  سلام من درخت انجیر در حیاط خونه ام دارم روش بر دادن یا بو دادن چطور هستش، میوه انجیری که باید بهش بر داد را چه ماهی یا چه موقعی باید انجام داد واین میوه را چه موقع باید از یه درخت دیگه برداشت کنیم برای بودادن

 12. Sajjad گفت:

  سلام عزیزان من یه درخت انجیر در حیاط دارم که العان که فروردین باشه یدونه برگ هم نداره ولی میوه میده که اونام نارس میمونن رو درخت هیفم میاد قطعش کنم میشه راهنمایی کنین؟

  1. palezz گفت:

   باید درختتون بررسی بشه تصویر رو از طریق دایرکت اینستاگرام ارسال کنید

 13. علی گفت:

  سلام. بله مشکل ایجاد می کند ، به دلیل اینکه درخت انجیر همزمان با بر آماده باروری نمی شود.
  از لحاظ زمانی هر دو آماده باروری نیستند.
  البته هر درخت انجیر بطور متوسط سه بار با فاصله زمانی چهار روز بر دهی شود. تا همه اشکم های درخت انجیر بارور شوند.

 14. نیما گفت:

  درود..وقتی بر به انجیر می‌دهیم در ساعات اولیه صبح پشه بیشتری تولید می‌کند یا عصر ؟؟؟

  1. palezz گفت:

   معمولا اوایل صبح پشه بیشتری تولید میشه

 15. فاطمه خانی گفت:

  سلام ..درخت انجیر زرد داخل حیاط منزل اکثر میوه ها قبل رسیدن پژمرده میشه و میریزه….برگ ها جمع میشن و حالت موزاییک پیدا می‌کنند (بدون سبزینه)و تار عنکبوت انگار و تخم ی حشره داخل برگ ها مشاهده میشه ….درخت سه ساله هست …و میوه درست و حسابی هم نمیده …ی دو تا اول میرسه بقیه میوه ها خراب میشن..لطفا راهنمایی کنید …آیا شستن درخت انجیر اشکال داره ؟؟؟

  1. palezz گفت:

   لکه های موزاییکی می تواند ناشی از بیماری موزاییک انجیر باشد می توانید اطلاعات مربوط به این بیماری را در این مقاله به دست آورید. وجود تارهای عنکبوتی نیز به احتمال زیاد ناشی از آفت زدگی درخت می باشد شستن برگها می تواند راهی موثر برای از بین بردن آفات باشد ولی اگر این روش موثر نبود با سم دیملین و یا مالایتون به نسبت ۲ در هزار درخت را سمپاشی نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین نوشته ها
سبد خرید فروشگاه
ورود به سایت

هنوز حساب کاربری ندارید ؟

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
منو
فروشگاه
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من