انجیر

نحوه هرس درخت انجیر

نحوه هرس درخت انجیر

هرس درخت انجیر را به دو منظور انجام می دهند: 1- هرس برای تشكيل شکل درخت که آن را هرس فرم می نامند. 2- هرس سالیانه یا هرس بهره برداری ، هرس بهره برداری شامل هرس زمستانه و هرس تابستانه است.

روی شاخه درخت انجیر دو نوع جوانه مشاهده می شود که یکی کشیده و مخروطی شکل و دیگری گرد می باشد. جوانه نوع اول همیشه تولید شاخه می کند و به جوانه شاخه معروف است. جوانه نوع دوم جوانه ای است که تبدیل به میوه انجیر می شود و گل ها بعدا در داخل این میوه ظاهر می گردند. جوانه انتهایی جوانه شاخه است که در صورت حذف شدن باعث رشد جوانه های جانبی می شود.

این جوانه ها ممکن است به طور منفرد و یا آنکه ۲ یا ۳ جوانه مختلف پهلوی یکدیگر در یک محل روی یک شاخه قرار گرفته باشند. در کنار برگها علاوه بر جوانه های نامبرده جوانه منفرد نیز دیده می شود. برای آشنایی با روشهای هرس هرمی ، جامی ، شلجمی و …. مقاله انواع روشهای هرس درختان را مطالعه بفرمایید.

هرس فرم درخت انجیر

منظور از انجام هرس فرم درخت انجیر ، فرم دهی و ایجاد شکل اصلی درخت است. درخت انجیر معمولا دارای دو فرم کلی بوته ای و پایه بلند است. برای شکل دهی درختان انجیر به هر یک از این فرم ها هرس متفاوتی انجام می شود.

باید به این نکته توجه کرد که هرس درخت انجیر در سال اول و یا دوم بعد از کاشت نهال انجام نمی شود و اجازه می دهند درخت مقداری بزرگتر و قویتر شده و از سال های بعد هرس انجام می شود. هرس فرم دهی درخت انجیر از سال سوم یا چهارم کاشت باید انجام شود تا به مرور زمان درخت فرم اصلی خود را بدست آورد.

دانلود پکیج کتاب

هرس درخت انجیر و تشکیل درخت به شکل بوته

درخت انجیری که شکل بوته ای دارد فاقد تنه اصلی بوده و شاخه های اصلی و بار دهنده به شکل پاجوش به تعداد نسبتاً زیاد از خاک خارج شده اند. در این فرم از درخت تعداد تنه ها بیش از 4 عدد بوده و معمولا ارتفاع درخت کوتاه است.

برای فرم دهی درخت به شکل بوته ، در هنگام کاشت انجیر ، باید تعداد قلمه ها برای کاشت در هر گودال را 4 الی 5 عدد در نظر گرفت. در این فرم درخت نباید هنگام هرس ، پاجوش های اضافی را حذف کرد تا هر کدام از پاجوش ها تشکیل یک پایه دهد.

در هرس فرم دهی درخت انجیر به شکل بوته در سال چهارم برای هر کدام از پایه ها در ارتفاع 80 تا 100 سانتی متری از سطح خاک ۲ تا ۳ شاخه به عنوان شاخه اصلی انتخاب کرده و ما بقی شاخه ها را حذف می کنیم.

هرس درخت انجیر

فرم بوته ای درخت انجیر

در سال بعد روی هر یک از شاخه های اصلی چندین شاخه جدید رشد می کند که بدین ترتیب در آخر سال پنجم بوته انجیر دارای تعداد زیادی شاخه خواهد بود. می توانید 2 تا 3 عدد شاخه قوی تر را روی هر کدام از شاخه های اصلی نگه دارید و مابقی آنها را حذف کنید.

در هرس درخت انجیر اگر شاخه های اصلی تولید شاخه فرعی نکرد می توانید در سال پنجم شاخه های اصلی را سرزنی کنید تا در زیر محل برش شاخه های جانبی شروع به رشد کنند. برای سرزنی ، شاخه های اصلی باید حداقل 30 سانتی متر طول داشته باشند.

شاخه های را به عنوان شاخه اصلی در نظر بگیرد که قویترین شاخه باشد. هر شاخه اصلی می تواند 6 تا 8 شاخه فرعی داشته باشد. شاخه اضافی و شاخه های خم شده رو به پایین را می توانید حذف کنید.

ب) تشکیل درخت به شکل پا بلند

همان گونه که گفته شد هرس فرم درخت انجیر را از سال سوم کاشت انجام می دهند. در فرم پابلند درخت انجیر در هنگام کاشت نهال تعداد قلمه ها را معمولا 2 تا 4 عدد در نظر می گیرند. در این فرم تعداد تنه ها را معمولا 3 تا 5 عدد در نظر می گیرند.

هر ساله پاجوش های اضافی در پای درخت را حذف می کنند تا برای تنه اصلی درخت ایجاد مزاحمت نکنند. دقت داشته باشید که اگر هر کدام از تنه ها بر هر دلیلی آسیب دید باید به پاجوش ها اجازه رشد داد تا جایگزین تنه آسیب دیده شوند.

هرس درخت انجیر

فرم پایه بلند درخت انجیر

همانگونه که گفته شد در هرس فرم پا بلند درخت انجیر تعداد تنه های اصلی درخت معمولا 3 تا 5 عدد است. در سال سوم برای هر کدام از تنه ها 3 الی 4 شاخه را به عنوان شاخه های اصلی در نظر می گیرند. فاصله شاخه های اصلی درخت از سطح زمین باید 1.2 تا 1.5 متر باشد.

پیشنهاد مطالعه  آشنایی با آفت سوسک شاخک بلند انجیر و راه مبارزه با آن

بهتر است شاخه های که قوی و رو به سمت بالا هستند را به عنوان شاخه های اصلی در نظر بگیرد چون در آینده بر روی این شاخه ها ، شاخه های فرعی و ثانویه رشد خواهند کرد. شاخه های اصلی نگهدارنده دیگر شاخه ها بر روی درخت هستند و اگر این شاخه ها رو به پایین باشند در آینده در اثر وزن برگ و میوه ها بر روی زمین می افتند.

در سال چهارم این نوع هرس درخت انجیر شاخه های اصلی درخت تولید چندین شاخه فرعی می کنند که کلیه آنها را به استثنای آخرین شاخه که شاخه پیشاهنگ است حذف می کنند. بهتر است شاخه پیشاهنگ نیز قوی و رو به سمت بالا باشد تا در سالهای آینده شاخه ها در اثر وزن میوه بر روی زمین نیفتند.

در سال پنجم ، ۳ تا ۵ شاخه در روی شاخه های پیشاهنگ رشد کرده اند که آنها به عنوان شاخه فرعی در نظر بگیرید. اگر شاخه پیشاهنگ تولید شاخه فرعی نکرد یا تعداد شاخه های فرعی آن کم بود می توانید آن را سرزنی کنید تا شاخه های جانبی از محل برش رشد کنند.

بدین ترتیب به مرور زمان فرم پا بلند درخت با حذف شاخه های که نیازی به آنها نداریم به دست می آید. فرم پابلند درخت انجیر نسبت به فرم پا کوتاه بوته ای دارای مزایای بیشتری است بنابراین توصیه می شود در هرس فرم دهی درخت انجیر تا حد الامکان از فرم پا بلند استفاده کنید.

هرس بهره برداری

درختانی که هرس نمی شوند معمولا دارای شاخه و برگ های اضافی زیادی هستند که این عامل علاوه بر اینکه مانع رسیدن نور کافی به قسمتهای داخلی درخت می شود مانع از تغذیه مناسب میوه ها نیز شده و در نتیجه درخت میوه های ریز و بد شکل و بی کیفیتی تولید می کند.

هرس بهره برداری معمولا پس از به بار نشستن درخت هر ساله انجام می گیرد به همین دلیل به هرس سالیانه نیز معروف است. هرس بهره برداری درخت انجیر را می توان به دو نوع هرس سبز یا تابستانه و هرس سیاه یا زمستانه تقسیم بندی کرد.

1 – هرس سبز یا تابستانه درخت انجیر

هرس سبز معمولا در اواخر بهار و یا در اوایل پاییز بعد از برداشت محصول در شرایطی که هنوز درخت سبز است انجام می گیرد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که هرس سبز درخت انجیر را نباید شدید انجام دهید چون ممکن است به درخت آسیب برسد.

نحوه هرس درخت انجیر

در هرس تابستانه درخت انجیر باید به چند نکته توجه کرد :

 • حذف کردن جوانه های اطراف جوانه میوه که این امر باعث رشد جوانه میوه می شود.
 • حذف شاخه ای که از پایه درخت انجیر شروع به رشد کرده و نا بارور است. این شاخه ها از تلاش درخت برای رشد شاخه های بیشتر ناشی می شوند. اگر این شاخه ها را هرس نکنید ، آنها از درخت انرژی می گیرند و درخت انجیر شما به تدریج ضعیف می شود و در نتیجه باردهی کمتری به همراه خواهد داشت.
 • حذف پا جوش های اضافی ، که در این حالت برخی پا جوش ها را حذف کرده و برخی دیگر را نگه می دارند تا جانشین تنه که به هر علت از بین رفته اند بشود. با حذف پاجوش های اضافی آب و مواد غذایی صرف تولید محصول بر روی درخت می شود.

2 – هرس سیاه یا زمستانه

هرس سیاه یا هرس زمستانه درخت انجیر معمولا از اواخر پاییز تا اواخر اسفند ماه قبل از جوانه زدن درخت انجام می شود. در هرس زمستانه در ابتدا جوانه های جانبی اطراف جوانه های انتهایی را با استفاده از دست حذف می کنند که به این کار به اصطلاح ” پنجه شکانی ” گفته می شود.

علاوه بر این شاخه های اضافی که باعث در هم آمیختگی درخت انجیر شده و مانع رسیدن نور خورشید به قسمت درونی درخت می شود را با استفاده از اره و قیچی باغبانی قطع می کنند. شاخه های در هم آمیخته دارای میوه های ریز ، بی کیفیت و بدشکل هستند.

در هرس درخت انجیر شاخه های که نسبت به هم با زاویه کمتر از 45 درجه رشد کرده اند یکی را نگه داشته و دیگری را قطع می کنیم. اگر این کار انجام نشود می تواند مشکلاتی ایجاد کند و باعث درهم آمیختگی شاخه ها شود.

پیشنهاد مطالعه  مکان یابی برای کاشت درخت انجیر و احداث باغ

حذف شاخه های خشک شده و شاخه های شکسته شده در اثر عوامل طبیعی نیز از کارهای دیگری است که در هرس زمستانه درخت انجیر باید انجام شود. شاخه و چوب های خشک شده شکل ظاهری بدی به درخت می دهد اما مهمتر از آن ، با پوسیدگی می توانند باعث بیماری درخت شما شود.

شاخه های آفت زده و بیمار را از درخت انجیرتان جدا کنید. اگر بخشی از درخت انجیر شما علائم بیماری را نشان می دهد ، برای جلوگیری از شیوع بیماری به بقیه درخت ، باید آن شاخه ها را ببرید.

شاخه های که بارده نیستند بهتر است از درخت جدا شوند. شاخه های که به سمت زمین خم شده اند نیز باید حذف شوند. مخصوصا اگر شاخه خم شده جز شاخه های اصلی درخت باشد این شاخه ها ممکن است در اثر سنگینی میوه بر روی زمین بیفتند.

در هرس زمستانه درخت انجیر باید شاخه های که به سمت داخل درخت در حال رشد هستند را با قیچی باغبانی یا اره قطع کنید. همچنین شاخه های که با هم سایش و تماس دارند یکی از آنها را باید حذف کرد. چون در اثر سایش پوست درخت زخم شده و این زخم محل مناسبی برای نفوذ آفات و بیماری ها است.

هرس درخت انجیر

بیرون آوردن پاجوش های اضافی نیز از کارهای مهم هرس زمستانه درخت انجیر است. این پاجوشها با مصرف آب و انرژی درخت رشد می کنند و اگر تعداد آنها زیاد شود موجب کاهش محصول و بی کیفیت شدن آن می شود.

نکاتی که در هرس درخت انجیر باید به آن توجه کرد

1 – هوا و نور موجب تغذیه و رشد شاخه می شود درخت اکسیژن ، دی اکسید کربن و انرژی لازم برای انجام فتوسنتز از محیط بالای سطح زمین تامین می کند پس درخت باید به گونه ای هرس شود که محدودیتی در این مورد برای آن به وجود نیاید.

2 – قسمت های فوقانی یک شاخه بهتر از قسمتهای پایینی آن تغذیه می شوند بدین منظور شیره نباتی همواره تمایل دارد به انتهای شاخه اصلی که رشد عمودی دارند صعود کنند پس در هنگام هرس درخت انجیر باید به آن توجه کنید.

3 – از نظر رشد و نمو بین قسمت های رویشی ( شاخه ) و زایشی ( میوه ) درخت رقابت وجود دارد پس با حذف تعدادی شاخه ، اندام های زایشی تقویت می شوند و باردهی درخت افزایش می یابد.

4 – اگر درخت انجیر شما در طی چند سال اخیر هرس زمستانه نشده است می توانید هرس درخت را شدیدتر انجام دهید و حتی بعضی از شاخه های اصلی را نیز حذف کنید. نتیجه نهایی هرس زمستانه قوی تر شدن شاخه های هرس نشده و بزرگتر و باکیفیت تر شدن میوه تولید شده در سال بعد می شود.

5 – هرس زمستانه درخت انجیر هنگام خشکسالی بسیار ضروری است زیرا میزان نیاز آبی درختان را کاهش داده و آنها را در برابر از دست دادن آب و از بین رفتن کامل درخت محافظت می نماید.

6 – توجه داشته باشید که اگر یکی از شاخه های اصلی درخت شما به هر دلیلی آسیب دیده ، باید آن را جدا کنید و یک شاخه تازه تشکیل شده را به عنوان شاخه اصلی جدید برای درخت انجیر در نظر بگیرید. همچنین اگر یکی از تنه های اصلی درخت در اثر بیماری و آفت و یا بر اثر عوامل طبیعی از بین رفت باید به پاجوش ها اجازه رشد داده تا جایگزین تنه از بین رفته شوند.

7 – در مناطقی که دارای آب و هوای سرد هستند و یا در سالهای که سرمای زمستانه شدید وجود دارد بهتر است هرس زمستانه در اواخر زمستان و بعد از بر طرف شدن سرمای زمستانه انجام شود.

8 – بهتر است شاخه های هرس شده درخت انجیر را از سطح باغ جمع آوری کرده و بسوزانید مخصوصا اگر شاخه هرس شده دارای بیماری یا آفت باشد زیرا یکی از محل های زمستان گذرانی آفات در زیر همین شاخه های هرس شده سطح باغ است.

9 – قبل و بعد از هرس هر درخت انجیر باید وسایل هرس خود را با مواد ضد عفونی یا آب واکتس 10 درصد ضد عفونی کنید تا از سرایت بیماری از درختان آلوده به درختان سالم جلوگیری شود.

10 – جهت جلوگیری از ورود بیماری ها و قارچ به درخت انجیر باید محل های هرس شده را با قارچ کش قوی مانند بردوفیکس و یا مانکوزوب محلول پاش کرد و یا با چسب باغبانی حاوی قارچ کش پانسمان کرد.

به این مطلب امتیاز دهید :
4.6/5
شاید این مطالب را هم بپسندید

58 فکر در مورد “ نحوه هرس درخت انجیر

 1. معین گفت:

  سلام ، لطفا راهنمایی کنید برای پایه کوتاه و بوته ای کردن درخت انجیل چهار یا پنج قلمه رو به چه شکلی در زمین بکاریم ، کاملاً عمودی یا زاویه دار و با چه فاصله ای؟ با تشکر

  1. sajad428 گفت:

   برای فرم پایه بلند انجیر بهتر است قلمه ها را نسبت به سطح زمین عمود تر قرار دهیدالبته لازم نیست که قلمه ها کاملا عمود باشد و داشتن مقدار زاویه نسبت به سطح عمود نیز اشکال ندارد این زاویه می تواند حدود 15 تا 30 درجه باشد البته این بستگی به تعداد قلمه های شما دارد اگر تعداد قلمه ها مثلا 4 عدد باشد قلمه ها را مایل تر در زمین قرار دهید تا در آینده شاخه ها اصلی درخت در هم آمیختگی نداشته باشند و اگر تعداد قلمه ها کمتر باشد قلمه ها را عمود تر در زمین قرار دهید. برای فرم بوته ای می توانید قلمه ها را مایلتر و با فاصله بیشتر نسبت به هم بکارید. البته من این فرم از درخت انجیر را پیشنهاد نمی کنم . فرم پایه بلند از خیلی جهات نسبت به فرم بوته ای ارجحیت دارد

 2. احمد کریمی گفت:

  سلام.
  درخت انجیر ما حدود 30 سال سن دارد و پایه بلند است و از دوتنه اصلی تشکیل شده اما یک تنه بیمار شده و موریانه خور شده است لطفا راهنمایی بفرمایید جهت نجات درخت تنه دوم را حذف کنم یا سم پاشی کنم؟

  1. anjerstan گفت:

   باید ابتدا بررسی کنید که بیماری درخت شما چه هست تا اگر راه درمان برای اون وجود داره مشکل درخت انجیرتون برطرف کنید. برای شناخت بیماری ها و آفات درخت انجیر می توانید مقالات مربوط به این بخش ها را از قسمت فهرست همین سایت مشاهده کنید.

   1. سهراب پرورش گفت:

    سهراب پرورش از گیلان :
    با سلام
    بنده یه سوال از شما داشتم و اینکه من چنتا نهال درخت انجیر تو باغچه حیاطمون کاشتم و بعد از چند سال الان سه تا درختچه شدن و از اونجاییکه عرض باغچه خیلی کمه ، دوتا از تنه های درختای انجیر کاملا به حصار چسبیدن و در حال رشد و قطر درختا داره بیشتر میشه هر سال و سوال من دقیقا از شما اینکه آیا با قطور شدن تنه های درختا ، ممکنه باعث فشار به حصار و موجب فرو ریختن حصار بتونی بشن ؟؟!!…
    با تشکر

    1. anjerstan گفت:

     بهتره نهال ها رو در همین شرایط که کوچک هستند تو فصل زمستون جابجا کنید و جای دیگر بکارید تا هم آسیب به حصار نرسونند و هم فضا برای رشد داشته باشند.

  2. معین گفت:

   سلام و تبریک سال نو، چندتا درخت انجیر حدود 10ساله تو حیاط داریم، متاسفانه امسال تا الان هنوز جوانه نزده، البته زیر درخت اون شاخه های اضافه‌ سبز شدن، خواستم علت اینکه هنوز سبز نشده بدونم، و اینکه بعضی از شاخه هاش خشک شدن
   تشکر

   1. palezz گفت:

    سرمای هوا می تونه زمان جوانه زدن درخت رو به تاخیر بندازه البته ممکنه درخت شما دچار سرمازدگی یا بیماری شده باشه حتما شاخه های خشک شده رو هرس کنید.

 3. فولادوند گفت:

  سلام یک درخت انجیر دارم سه سالشه در فصل بهار خیلی بار می گیره ولی قبل از رسیدن میریزد چیکارش کنم متشکرم

  1. anjerstan گفت:

   اگر تمام محصول درخت شما می ریزد به احتمال زیاد درخت احتیاج به گرده افشانی دارد ولی اگر بخشی از میوه می ریزد درخت باید تقویت شود و میزان آبیاری آن منظم باشد

 4. Amin گفت:

  درخت انجير من بيشتر چار پنج سال دارد ميخواسم در مورد هرس آن نظرتان را داشته باشم ميشود تصويرش را هم بفرستم

  1. anjerstan گفت:

   می تونید از طریق واتس آپ تصویرتون را ارسال کنید.

 5. دوامبر گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  برای هرس درخت انجیر میتونید بصورت تصویری راهننایی بفرمایید؟

 6. سعید گفت:

  سلام وقت بخیر
  یک انجیر سیاه دو سال پیش کاشتم
  علاوه بر اینکه رشد خیلی کم داشته(تقریبا ۷۰ سانت)
  شاخه جانبی هم هیچی نداره
  خاک سنگین تقریبا رسی.اقلیم گرم و خشک.آبیاری هر ۳ روز یکبار قطره ای به مقدار کم.امسال بهش اسید هیومیک و سه ۲۰ بهش دادم
  میشه بفرمائید برای رشد بهتر چکار کنم
  ممنون

 7. anjerstan گفت:

  برای ایجاد شاخه جانبی می تونید شاخه های درختتون رو سر زنی کنید یعنی از 5 سانتی سر شاخه ها برش دهید ، درخت انجیر خاک های سنگین رسی رو زیاد نمی پسنده و در خاک های سبک شنی رشد بهتری داره می تونید مقداری ماسه به خاک تون اضافه کنید. کود گاوی علاوه بر کمک به رشد درخت ، خاک پای درخت را نیز سبک میکنه. هر سال با شروع فصل بهار با بیل مقداری از خاک پای درخت رو زیرو رو کنید

 8. محمد گفت:

  با سلام
  یک درخت انجیر حدود ۵ ساله داریم و باردهی خوبی هم داره ولی بار ان تقریبا داخلش پوکه و قابل استفاده نمیباشد ، چه مشکلی ممکنه داشته باشه ، ممنون از راهنمایی .

  1. علیرضا معصوم زاده گفت:

   با سلام و عرض ارادت خدمت شما. یک نهال انجیر سه ساله دارم که میخوام در یک منطقه سردسیر بکارم برای رشد بهتر انجیر وجلوگیری از سرمازدگی در منطقه سردسیر بهترین روش چیه؟ با تشکر.

   1. anjerstan گفت:

    برای جلوگیری از سرمازدگی درختان بهترین کار تقویت درخت ، آبیاری مناسب در زمان رشد درخت ، کاهش و قطع آبياری در پائيز تا درخت زودتر به خواب رود و پوشاندن تنه درخت با گونی نخی یا پارچه های ضخیم و ایجاد پوشش بر روی درخت با وسایلی مانند گونی نخی ، برگ درخت نخل یا یونولیت در فصل سرما است در انتها به شما توصیه می کنم مقاله روشهای جلوگیری از سرمازدگی درختان را از طریق فهرست » اصول کشاورزی و باغبانی » جلوگیری از سرمازدگی درختان مطالعه بفرمایید.

 9. محمد گفت:

  با سلام
  چند تا درخت انجیر داریم حدود ۵ ساله که یکی از انها با توجه به اینکه بار دهی خوبی هم داره ولی بار ان قابل استفاده نیست و تقریبا داخلش پوکه ، ممنون میشم راهنمایی کنید که مشکل را بر طرف کنیم .

  1. anjerstan گفت:

   می تونید از طریق واتس آپ تصویر درخت و میوه را ارسال کنید

 10. عظیم گفت:

  سلام من یه باغ انجیر دارم که چهارصد درخت انجیر داره ممنون میشم اگه کسی میتونه در مورد هرس اصولی درختها راهنماییم کنه اگه کسی هم باشه که با پرداخت هزینه هرس رو برام انجام بده باز هم ممنون میشم

 11. حسن گفت:

  سلام من چند ساله درخت انجیر و حرس نکردم تا پارسال باردهیش خوب بود ولی امسال هم کیفیت بارش بد بود هم یه افتی زد که حشره های زرد رنگ توی برگ جمه میشد و یه وقتایی هم رو میوه میدیدمشون یه چیزیم مثل تار رو برگها داشت و بعد از چند هفته رنگشون سیاه میشد و برگ درخت هم انگار میخوردن
  شما کسی رو معرفی میکنید برای هرس و بازدید درخت

  1. anjerstan گفت:

   ممکنه آفتی که گفتید مگس سرکه انجیر باشه که باعث ترشیدگی میوه انجیر میشه یا مگس آفریقایی انجیر که این آفت نیز باعث فاسد شدن میوه انجیر میشه می تونید از قسمت فهرست » آفات با انواع آفات درخت انجیر و نحوه مبارزه با آنها آشنا شوید. و برای آشنایی با مگس سرکه انجیر نیز می تونید از قسمت فهرست » بیماریها ، بیماری ترشیدگی میوه انجیر را مطالعه کنید. اگر شهرستان استهبان تشریف دارید بله هستند کسانی که هرس انجیر رو انجام میدهند می تونم بهتون معرفی کنم

 12. Alireza گفت:

  درود
  بسیار عالی بود
  ممنون

 13. علی صالح پور گفت:

  سلام. سوال داشتم برای پایه بلند قلمه ها با چه فاصله ای از هم کاشته بشه؟

  1. anjerstan گفت:

   فاصله قلمه ها بستگی به این داره که آیا شما باغی که می خواهید احداث کنید آبی است یا دیم. اگر آب در اختیار دارید و می تونید درختاتون رو آبیاری کنید 7 – 5 متر از هر جهت مناسبه ولی اگر باغ دیم باشه فاصله باید بیشتر باشه حدود 10 – 8 متر

 14. سام.حق جو گفت:

  من درخت انجیر خوبی در حیاط دارم حدودا ده ساله هست و خیلی هم ثمر میدهد و بنفش هست .تنه ان کلفت شده میترسم بعدها به دیوار آسیب بزند ایا این چنین است و انرا قطع کنم یا نه ؟ دو سالی هم هست در تابستلن گرم‌شیراز تعدادی از برگهایش مانند تار عنکبوت تار می بندد و برگها را خراب میکند ولی به میوه ها آسیبی نمیرسد لطفا راهنمایی بفرمایید .ممنون .

  1. anjerstan گفت:

   احتمالا درخت شما دچار آفت بید انجیر شده برای اگاهی در مورد این آفت از قسمت فهرست » انجیر » آفات » آفت پروانه برگخوار انجیر یا بید انجیر را مطالعه بفرمایید. اگر درخت انجیرتون خیلی نزدیک به دیوار نیست احتیاجی به بریدن آن نیست . اگر تونستید از طریق واتس اپ عکس رو به شماره ای که در پایین همین صفحه است ارسال کنید.

 15. سیدجواد گفت:

  سلام
  درخت انجیری دارم که ظاهرا سن زیادی داره. درخصوص هرس کلی این درخت راهنمایی بفرمایید.متشکرم
  اگر شماره بدید عکس درخت رو هم میفرستم خدمتتون

  1. anjerstan گفت:

   شماره در قسمت تماس با ما در انتهای همین صفحه وجود دارد . از طریق واتس آپ می تونید عکساتون ارسال کنید

   1. کریم گفت:

    سلام درخت یک ساله یا دوساله که کاشته میشه باید از چه قسمتی ان را برید ممنون میشم بگید؟

    1. anjerstan گفت:

     درختان یک ساله یا دوساله اگر تعداد شاخه های فرعی کمی داشته باشند سرشاخه زنی باید انجام بشه تا تعداد شاخه های فرعی آن اضافه بشه ولی در صورت داشتن شاخه های فرعی مناسب احتیاج به هرس ندارد

 16. علیرضا معصوم زاده گفت:

  با سلام و عرض ارادت خدمت شما. من یک درخت بید چهار ساله دارم که از وسط تنه شکسته و جدا شده آیا میتونم اونو مثل قلمه داخل آب بگذارم تا ریشه بزنه؟ البته به محض شکسته شدن اونو داخل آب گذاشتم و درخت هنوز جوانه نزده و خوابه. لطفا راهنمایی کنید که چطور میتونم اونو حفظ کنم که از بین نره؟ با تشکر از شما.

  1. anjerstan گفت:

   بهتره تنه شکسته شده داخل خاک بکارید قبل از کاشت هم بهتره شاخه های اون رو تا حدالامکان هرس کنید و تنها چند شاخه برای اون باقی بگذارید تا نیروی درخت بیشتر صرف ریشه زایی بشه، از شاخه های بریده شده نیز می تونید به عنوان قلمه استفاده کنید. بيد با قلمه راحت تكثير ميشه. می تونید از شاخه های اون قلمه بگیرید و داخل آب یا در گلدون قرار دهید و بعد از ریشه دار شدن قلمه ها اونا رو به زمین اصلی انتقال بدید. یا اینکه می تونید مستقیم قلمه ها را داخل زمین اصلی بکارید.

 17. مهدی گفت:

  سلام من نهال یک ساله انجیر خریدم و الان دو سال است در باغم که حدود یک هکتار میباشد کاشته ام و اب هم باغم دارد بهش میدهم اما متاسفلنه رشد چندانی نداشته است نسبت به نهال های اشنایان که نگاه میکنم درخت های من کم رشد کرده اند حتی کود هیومیک اسید هم سال گذشته هش داده ام

  1. anjerstan گفت:

   می تونید از کود گاوی پوسیده شده برای کود دهی استفاده کنید. از میان کود های شیمیایی نیز کود سه بیست و یا کودی با ازت بالا می تواند برای رشد درخت مفید باشد. بهتره برای رشد بهتر درخت هر سال در اوایل فروردین به فاصله 1 تا 1.5 متر دور تنه را بکنید تا ضمن حذف کردن علف ها تهویه خاک نیز صورت گیرد. حتما علف های هرز باغ را به صورت مکانیکی یا بوسیله علف کش از بین ببرید.

 18. محمد گفت:

  با سلام یه سوال داشتم از خدمتتون. من چندتا درخت انجیر دارم که خیلی نزدیک به هم کاشته شدن درختاها حدودا 6 الی 7 ساله هستن میخواستم راهنمائیم کنید بخاطر فاصله نزدیک درختها بهم من درختام هر سال بصورت پا بلند هرس و تربیت کنم یا پا کوتاه و اینکه ایا درختهام بخاطر کمبود فضا چه مدلی هرس کنم درختها یه تنه داشته باشن یا چندتا تنه، درختها هر سال سرزنی بشن یا نه. ممنون میشم اگه لطف کنید راهنمائیم کنید

  1. anjerstan گفت:

   کلا هرس پا بلند نسبت به هرس پا کوتاه دارای ارجحیت است. مخصوصا این که فاصله درختان شما نزدیک به هم است چون
   هرس پا کوتاه باعث پهن شدن درخت می شود. درخت باید بیشتر از یک تنه داشته باشه تا اگر به هر علت تنه از بین رفت تنه دیگری وجود داشته باشه و کل درخت از بین نره ، می تونید دو تا تنه برای درختتون در نظر بگیرید. سرزنی باعث کوچک شدن ولی در عوض پر پشت شدن درخت می شه این کار رو معمولا در سال های اولیه کاشت درخت انجام می دهند اگر هر ساله سر زنی انجام دهید میزان محصول شما به شدت کم می شه می تونید شاخه ای که به درخت مجاور داره نزدیک میشه را حذف کنید

  2. رسول گفت:

   سلام درود. من یه خونه خریدم یه 4تا درخت انجیر زرد رنگ 35ساله به هم چسبیده داره تابستون ک گذشت انجیرهاش کوچیک وخشک میشدن و به اندازه کافی بزرگ نمیشدن نصف نصف بزرگ شدن نصف کوچیک و داخلشون خشک چکار کنم؟؟ در ضمن ارتفاعش4متری میشه خیلی بلنده نمیرسه دست به بالاش زمستون میخواستم پاش کنم وقت نشد الان برگاش جونه زده میشه ارتفاعشا کم کنم؟

   1. anjerstan گفت:

    آبیاری درخت رو منظم انجام دهید از کود دامی یا کود سه بیست برای تقویت درختتون می تونید استفاده کنید. چون درختتون جوونه زد بهتره هرس رو انجام ندید. می تونید تو زمستون درخت رو هرس کنید

 19. محمد بهرامی گفت:

  سلام.ممنون از مطالب مفید
  خواستم بدونم درخت انجیر بنده میوه داده ولی هنوز نرسیده.میتونم الان هرس شاخه بزرگ کنم و جای هرس و چسب باغبانی بزنم؟
  درخت آسیب نمیبینه؟
  یا حتما باید پاییز بزنم
  چون چند سالی هرس نشده و بشدت شاخه مزاحم نور و … داره

  1. anjerstan گفت:

   این موقع دیگه از فصل هرس گذشته و شیره گیاهی داخل درخت در جریانه ، به هیچ وجه هرس و انجام ندید به خصوص که می خواهید هرس سنگین انجام بدید. فقط با بزرگ شدن برگ ها می تونید هرس تابستانه انجام دهید و مقداری از برگهای که روی میوه ها سایه انداخته رو حذف کنید.

 20. مهراب رشیدی خراسان شمالی شهرستان شیروان گفت:

  سلام دو عدد درخت 2ساله داخل حیاط دارم و رشت خوبی هم کردن نزدیک به دیوار هستند آیا ممکن است در آینده به دیوار حیاط آسیب برساند

  1. anjerstan گفت:

   بستگی با این داره که چه مقدار به دیوار نزدیک باشه اگر فاصله بالای 20 سانت باشه مشکلی ایجاد نمیکنه ، ولی بهتره برای اینکه درخت فضا برای رشد داشته باشه و در آینده مشکلی براش پیش نیاد تو فصل زمستون بیرون بیارید و با فاصله حداقل 1 متر از دیوار کاشته بشه

 21. جواد گفت:

  سلام جناب مهندس
  وقت بخیر وتشکرازراهنمایی های شما
  من چنددرخت انجیر3ساله دارم که چندپایه شده اند.(دقیقا مثل عکسی که در مطلب قراردادید)آیا نمی توان با هرس آنهاراتک پایه کرد؟
  لازم به ذکرهست که پایه از درون خاک هستند

  1. anjerstan گفت:

   بله میشه ، باید تعداد پایه ها رو به 3 تا 5 پایه کاهش بدید یعنی پایه های که قویتر هستند رو نگه داشته و مابقی را حذف کنید به علاوه باید شاخه های که نزدیک به سطح زمین است کامل هرس بشوند تا نزدیکترین شاخه از سطح زمین در ارتفاع حداقل 1/2 متری قرار داشته باشه

 22. پریسا گفت:

  درخت انجیر ما سالهاست که بار میده ولی سبز میمونه و سبز سبز میریزه ، بطور کاملا اتفاقی چندتا مرغ گرفتیم و کنار درخت انجیر زندگی میکردن گویا درخت با کود مرغا جون گرفت چون امسال انجیرا کاملا رسیدن ولی آبدار نبودن و خشک بودن و بیمزه
  بنظرتون چرا؟؟؟ و درمانش چجوریاست؟؟؟

  1. anjerstan گفت:

   باید بررسی بشه که درخت انجیر شما از چه گونه ای است شاید از گونه ای باشه که برای گرده افشانی استفاده میشه که کاملا غیر خوراکی است شاید هم به خاطر کمبود عناصری مانند پتاسیم باشه

 23. محمدجواد گفت:

  سلام وقتتون بخیر ، ممنون از مطالب خوب و کاربردیتون
  الان زمان مناسبی برای هرس سنگین درخت انجیر ۲۵ ساله هست؟ درخت من انجیر سیاهه و در حیاط منزل در قم هست

  1. anjerstan گفت:

   بله الان وقت خوبی هست

 24. مقدس گفت:

  سلام ارتفاع درخت زیاد شده طوری که نمیشه میوه ها شو بچینیم آیا میشه سر زنی کرد و ارتفاع درخت رو کم کرد
  آیا به درخت آسیبی نمیرسه لطفا راهنمایی کنین با تشکر و سپاس

  1. anjerstan گفت:

   بله امکانش هست و می تونید بخش های بالای درخت را سرزنی کنید. ولی باید میزان هرس شدید نباشه تا درخت دچار شوک نشه

 25. سرور گفت:

  سلام
  درخت انجیری دارم که ارتفاعش زیاد شده بطوری که خیلی از قسمت ها نمیشه چید آیا میشه ارتفاعش رو کم کرد چطور این کار رو باید انجام بدم که به درخت آسیبی نرسه هم نتیجه ی خوبی حاصل بشه ممنون از مطالب مفیدتون با تشکر

 26. anjerstan گفت:

  می تونید بخش های بالایی درخت رو سرزنی کنید ولی باید هرس شدید نباشه می تونید این کار رو طی چند سال انجام دهید تا به مرور ارتفاع درخت کوتاه بشه ولی کلا بهتره به جای اینکه بخواهید ارتفاع درخت رو برای میوه چینی کاهش دهید اجازه دهید میوه های قسمتهای بالایی روی درخت خشک بشه و بعد از ریزش برداشت کنید

 27. مرتضی گفت:

  عرض سلام،
  من دو تا درخت انجیر بزرگ توی حیاط دارم که به نظر میاد سالهاست هرس نشدن ، هر کدام حدود ۵ متر ارتفاع و پنج متر عرض دارن .
  فرمودید خیلی شدید سر زنی نکنیم . ممکنه دقیقتر بفرمایید ، مثلا یک متر یک متر و نیم کوتاه بشه ،
  شدید محسوب میشه؟
  همچنین آب و هوای این منطقه گرم هست طوری که درخت هنوز برگهای آخرش نریخته جوونه میزنه .
  به نظرتون چه زمانی برای هرس زمستانه مناسبه؟
  متشکرم

  1. palezz گفت:

   سلام
   هرس جوری انجام بدید که ابتدا شاخه های تنه جوش ( شاخه های اضافی رشد کرده از تنه ) رو کامل حذف کنید. اگر هم پاجوش های درخت زیاد بود تعدادی از اونها رو در بیارید. شاخه ای اگر شکسته اونم کامل ببرید شاخه های درهم برهم رو هم حذف کنید. سرزنی شاخه رو زمانی انجام می دهند که درخت کم پشت باشه در این شرایط شاخه ها رو سر زنی می کنند تا از زیر محل برش شاخ های فرعی شروع به رشد کنه و درخت پر پشت بشه اگر درخت شما پرپشته احتیاج به سرزنی شاخه ها نداره سرزنی هم باید حدودا 10 الی 20 سانت از سر شاخه باشه برای هرس زمستان میتونید اواخری که برگها در حال ریزشه قبل از جوونه زدن برگهای جدید هرس رو انجام بدید

 28. معصومه گفت:

  سلام ممنونم از راهنمایی های مفید شما یکی به من گفت برای رشد بهتر درخت همه شاخه ها را سر زنی کنم الان هنوز درخت هیچ برگ یا جوانه ای از ان شاخه ها که بریدم نداده فقط چهار شاخه را که نزدم جوانه و میوه داده درخت ماه سی ساله است اولین دوره میوه اش به شکل گلابی و بزرگ است ایا درخت دچار شک شده ایا دوباره جوانه میده ممنونم از اینکه راهنمایی میکنید

  1. palezz گفت:

   باید زیر اون قسمتی که سرزنی کرده اید جوانه وجود داشته باشه تا پس از سرزنی جوانه های کناری شروع به رشد کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین نوشته ها
سبد خرید فروشگاه
ورود به سایت

هنوز حساب کاربری ندارید ؟

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
منو
فروشگاه
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من