مبارزه با علف های هرز ( روش فیزیکی و روش شیمیایی )

نخستین قدم در مبارزه با علف هاى هرز پیشگیرى از ورود آنها به مزرعه است. جلوگیری از رشد علف های هرز در مقایسه با از بین بردن آنها ارزانتر و ساده تر می باشد، همچنین عملیات پیشگیری ایمن تر و پایدارتر از استفاده از سموم و علف کش ها برای مبارزه با علف های هرز است. برای آشنایی با علف های هرز مقاله مهمترین علف های هرز زمین های کشاورزی را مطالعه بفرمایید.

پیشگیری

مدیریت پیش گیری علف های هرز شامل دور نگه داشتن علف های هرز از محصول می باشد. براى این منظور موارد زیر توصیه مى شود :

 • استفاده از بذرهای عارى از علف هرز
 • استفاده از خاک تمیز : اگر مجبور به اضافه کردن خاک به زمین یا باغ خود هستید دقت کنید که این خاک بدون علف هرز باشد.
 • استفاده از کودهاى کاملاً پوسیده
 • کنترل مسیر ورودى آب به مزرعه و بازبینى نهرهاى ورودى آب و پاک سازى آنها از وجود علف هاى هرز
 • تمیز کردن ماشین آلات کشاورزى، به خصوص کمباین، تا موجب آلودگى مزارع جدید نشود.
 • جلوگیرى از ورود دام از مزارع و باغهاى آلوده به علف هرز به مزارع و باغ هاى غیرآلوده

جلوگیری از رشد علف های هرز

روش هاى پیش گیرى از رشد علف هاى هرز عبارت اند از :

جلوگیری و مبارزه با علفهای هرز
استفاده از یخ آب زمستانه جهت از بین بردن علف های هرز

۱ – یخ آب زمستانه : یخ آب در مناطق سردسیرى مى تواند از رشد علف هاى هرز زمستانى جلوگیرى کند و بعضى از بذرها آنها را که آب جذب نموده اند از بین ببرد.
۲ – رعایت اصول تناوب زراعى : با رعایت این اصول علف هاى هرز از بین خواهند رفت.
۳ – شخم زدن مزرعه در زمان آیش یا در فاصلۀ بین دو کاشت : شخم در زمان آیش یا در فاصلهٔ بین دو کاشت باعث قطع ریشه و اندام هاى علف هاى هرز مى شود.
۴ – کاشت محصولات با رشد سریع یا خفه کننده : این نوع محصولات مانند گندم و جو با رشد سریع مى توانند علف هاى هرز را از بین ببرند.
۵ – چراى علفهاى هرز توسط احشام قبل از گلدهى : این کار موجب قطع اندام هاى فوقانى و زایشى علف هاى هرز مى شود.
۶ – تنظیم تاریخ کاشت : در بعضى از گیاهان مانند چغندرقند تاریخ کاشت را زودتر تعیین مى کنند تا در زمان رویش علف هاى هرز بوته هاى چغندر مقدارى رشد کرده باشند.

روش های فیزیکی مبارزه با علف های هرز

علف های هرز با استفاده از روش های فیزیکی مثل کولتیواسیون ، قطع کردن ، سوزاندن ، مالچ ، وجین دستی ، انتخاب یک بستر رشدی عاری از علف هرز و کاشت گیاهان پوششی قابل کنترل هستند.

۱ – کولتیواسیون ( شخم زدن )

در مزارع و باغ هاى بزرگ از انواع ماشین ها استفاده مى شود. این ماشین ها مانند کولتیواتور به پشت تراکتور یا تیلر متصل مى گردند و ضمن سله شکنى، بخش عمده اى از علف هاى هرز را حذف نمایند. برای آشنایی با شخم مقاله روش های مختلف شخم زدن + انواع گاوآهن را مطالعه بفرمایید

در مورد کولتیواسیون ( شخم ) لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد :

 • اثر کولتیواسیون در مدیریت علف های هرز یکساله و کوچک خیلی خوب است ولی اثر آن در مدیریت علف های هرز چند ساله ضعیف است.
 • کولتیواسیون به گسترش و انتشار علفهای هرز چند ساله از طریق قطعه قطعه شدن ریشه ها ، ریزوم ها و غده ها و حرکت اندام های رویشی زیرزمینی کمک می کند.
 • حتی بعد از کولیتواسیون علف های هرز باقیمانده بلافاصله می توانند جوانه بزنند.
 • کولتیواسیون باعث خسارت به ساختمان خاک می شود.
 • ممکن است در هنگام کار باعث آسیب به ریشه ها و تنه های درختان شود.

علیرغم زیان های ناشی از کولیتواسیون، این روش، روشی موثر در کنترل علف های هرز در گیاهان حساس به علف کش می باشد.

۲ – قطع کردن

اثر قطع کردن در مدیریت علف های هرز مختلف، متفاوت است مثلا برای کنترل خارخسک به خاطر عادت رشدی خوابیده ای که دارد ضعیف است. اثر قطع کردن در مدیریت علف های هرزی که ساقه ایستاده دارند در قبل از بذر دهی نسبتا خوب است مانند هنگامی که در چمن ، گیاه قاصدک وجود دارد.

اگر قطع کردن در مرحله گل دهی باشد باعث پراکنده شدن بذرها می شود. البته این روش وقت گیر است و فقط کنترل علف هرز در کوتاه مدت را فراهم می کند و باید در طول فصل به دفعات تکرار شود و خسارت به گیاهان در اثر برخورد ادوات به آنها اجتناب ناپذیر است.

۳ – استفاده از گرما و آتش برای مبارزه با علف های هرز

استفاده از شعله افکن در حاشیهٔ مزارع ، بستر و حاشیهٔ نهرها و زمین هاى آیش برای مبارزه با علف های هرز توصیه مى شود. زمان مناسب جهت استفاده از شعله افکن قبل از کاشت محصول است. در این حالت علفهاى هرز خشک شدهٔ سال قبل، به راحتى توسط شعله افکن سوزانده مى شوند.

استفاده از گرما برای مبارزه با علف های هرز

در استفاده از شعله افکن باید توجه داشت که این وسیله فقط قسمت هاى هوایى بوتهٔ علف هرز را که از خاک بیرون هستند می سوزاند و ریشه ها ، ریزومها و قسمتهاى زیرزمینى را از بین نمى برد. بنابراین ممکن است ریشه ها دوباره جوانه بزنند و سبز شوند. استفاده از شعله افکن براى از بین بردن علف هاى هرز ، مخصوصاً براى علف هاى هرز چند ساله اى که ریشه دائمى دارند چندان مناسب نیست.

۴ – استفاده از مالچ برای مبارزه با علف های هرز

استفاده از مالچ ها می تواند در مدیریت علف های هرز یکساله کاملا مؤثر باشد. اما استفاده از مالچ در مبارزه با علف های هرز چند ساله در صورتی مفید می باشد که آنها کاملا با مالچ پوشیده شوند. برای تاثیر بیشتر مالچ لازم است که پوشش مالچ حداقل ۵ سانتی متر قطر داشته باشد اما نباید این لایه از ۱۰ سانتی متر بیشتر باشد. مالچ قطور یک محیط دائماً مرطوب ایجاد می کند که در نتیجه از نفوذ اکسیژن در خاک جلوگیری می نماید.

مشکل دیگر مالچ ها جوانه زنی بذر علف های هرز در بالای سطح مالچ می باشد. بذرهای که براحتی توسط جریان باد جا به جا می شوند مثل کاهوی وحشی و شیر تیغی در مالچ های آلی می توانند سبز شوند. مالچ های درشت ظرفیت نگهداری آب کمتری دارند و جوانه زنی بذر علف های هرز در آنها کمتر است.

از برگ ها و ساقه های گیاهان برای مالچ نباید استفاده کرد. جدیداً از دانه های پلاستیکی تلقیح شده با علف کش ترفلان به عنوان یک جایگزین مناسب برای مالچ استفاده می کنند.

۵ – وجین دستی

وجین دستی بیشتر به عنوان یک روش تکمیلی جهت حذف باقیمانده علفهای هرز کنترل نشده توسط سایر روشها می باشند. از آنجایى که وجین با دست هزینهٔ کارگرى بالایى دارد، معمولاً در مزارع و باغ هاى بزرگ انجام نمى شود، زیرا صرفهٔ اقتصادى ندارد. این عمل فقط در زمین هاى کوچک و معمولاً توسط دست یا با استفاده از بیل انجام می شود.

مبارزه با علف های هرز با وجین

۶ – استفاده از گیاهان پوششی برای مبارزه با علف های هرز

در چند سال اخیر استفاده از گیاهان پوششی باریک برگ مانند علف باغ ، فستوکا و علف چمنی چند ساله در بین ردیف های درختان به منظور جلوگیری از رشد علف های هرز گسترش پیدا کرده است.

کاشت یک گیاه پوششی دائمی بین ردیف های درختان هزینه مبارزه با علف های هرز را کاهش داده و مشکلات علف هرز را به حداقل می رساند. گیاهان پوششی ، فرسایش خاک را کنترل کرده ، رواناب ناشی از کودها و آفت کش ها را کاهش داده و در نهایت مقدار علف کش مورد نیاز در زمین را کاهش می دهند.

کنترل تلفیقی علف های هرز

استفاده از دو یا چند روش در مبارزه با علف هاى هرز را ، کنترل تلفیقى یا مدیریت تلفیقى علف هاى هرز مى گویند. مدیریت تلفیقى علف هاى هرز ترکیبى از روش هاى زراعى ، مکانیکى ، بیولوژیکى و شیمیایى جهت کنترل علف هاى هرز است. براى مثال، استفادهٔ کمتر از علف کش همراه با شخم مکانیکى، تلفیق مناسبى براى بهبود کنترل علف هرز است.

روش های شیمیایی مبارزه با علف های هرز

این روش شامل استفاده از علف کش ها جهت از بین بردن علف های هرز است.

مبارزه شیمیایی با علف های هرز

تقسیم بندی علف کشها از نظر چگونگی تاثیر

بر اساس این تقسیم بندی علف کشها به دو دستی انتخابی و غیر انتخابی تقسیم بندی می شود.

الف – علف کش انتخابی

این ها ترکیباتى هستند که روى علف هاى هرز به خصوصى اثر مى گذارند. این علف کش ها معمولاً روى گیاهان اصلى کشت شده تأثیر سویى ندارند و مى توان آنها را در مزرعه روى گیاه اصلى نیز به کار برد. نمونهٔ این علف کش ها ترفلان و توفوردى است.

ب – علف کش عمومی ( غیر انتخابی )

اینها ترکیباتى هستند که همه نوع گیاه، اعم از محصول اصلى و علف هرز را از بین می برند. بنابراین هنگام استفاده از آنها باید مراقب بود که با گیاه اصلى تماس پیدا نکنند، مانندِ گلایفوزیت ( رانداپ ) و گراماکسون.

تقسیم بندی علف کش ها بر اساس طرز عمل

علف کش ها از نظر طرز عمل نیز به دو گروه تقسیم مى شوند ۱ – علف کش تماسی ۲ – علف کش سیستمیک ( جذبی )

الف – علف کش تماسی

علف کش های تماسی فقط آن بخش از گیاه را که در تماس با آن قرار می گیرند از بین می برند. اینها ترکیباتى هستند که پس از تماس با قسمت هوایى گیاه در آنها ایجاد سوختگى مى نمایند. تأثیر این سموم مخصوصاً در مواقعى که گیاهان مرطوب نباشند به مراتب بیشتر است، مانندِ اسید سولفوریک، دینوسب و گراماکسون.

با استفاده از علف کش تماسی علف های هرز یکساله کاملا از بین می روند ولی علف های هرز چند ساله می تواند از بخش های زیر زمینی مجدد رشد کند.

ب – علف کش سیستمیک ( جذبی )

این ها علف کش هایى هستند که پس از پاشیده شدن روى قسمت هاى هوایى گیاه از راه برگ ها جذب و درون آوندها وارد مى شوند یا از طریق ریشه جذب و به وسیلهٔ آوندها در تمام قسمت هاى گیاه پخش می گردند. این علف کش ها می توانند با نفوذ به درون بخش های زیر زمینی ، علف های هرز چند ساله را نیز از بین ببرند مانندِ رانداپ (گلایفوزیت)، که از طریق برگها جذب می شوند.

تقسیم بندی علف کش ها براساس زمان مصرف

همچنین علف کش ها بر اساس زمان مصرف به سه گروه تقسیم مى شوند : ۱ – علف کش های قبل از کاشت ۲ – علف کش های پیش رویشی ۳ – علف کش های پس رویشی

پیشنهاد مطالعه  روش های تکثیر گیاهان

استفاده از علف کشها برای مبارزه با علف های هرز

الف) علف کشهاى قبل از کاشت 

این علف کش ها قبل از بذرکارى یا نشاکارى، به منظور پاک کردن زمین از علف هاى هرز به کار مى روند و تأثیر فورى دارند، مانندِ : آلاکلر، رونیت و ترفلان. علف کش هاى قبل از کاشت، زمانى تأثیر خواهند داشت که رطوبت نسبى در خاک وجود داشته باشد.

ب ) علف کشهای پیش رویشی

علف کشهای پیش رویشی علف های هرز را در مرحله جوانه زنی بذر یا به محض ظهور آنها در خاک کنترل می کنند. این علفکش ها قبل از سبز شدن محصول به کار مى روند و در نتیجه، بذرهای علف هاى هرزى را که سبز شده اند در حین بیرون آمدن از خاک از بین مى برند، مثلِ آترازین.

این دسته از سموم در مورد گیاهانى که جوانه زدن آنها کند است (مانند پیاز و جعفرى) استفاده مى گردد. وضعیت خاک در زمان سم پاشى با این سموم باید به گونه اى باشد که رطوبت لازم را، جهت ایجاد محیطى مناسب براى تأثیرپذیرى سم، فراهم نماید. در زمینهاى خشک، علف کشها تأثیر رضایت بخشى روى علف هاى سبز شده ندارند.

ج – علف کشهای پس رویشی

علف کش های پس رویشی علف های هرز موجود را پس از سبز شدن کنترل می کنند. از این علف کش ها پس از سبز شدن مزرعه، یعنى هنگامى که محصول اصلى در مزرعه وجود دارد، استفاده می شود. مثلِ توفوردى.

نکاتی در مورد استفاده از علف کش ها

 • علف کش را به مقدار مناسب، زمان مناسب و درست برای محلی که بر روی برچسب درج شده است استفاده کنید.
 • یک روش برای اجتناب از آسیب به گیاهان ، سمپاشی زمانی که گیاهان حضور نداشته باشند. برای مثال، کاربرد رانداپ یا علف کش های پیش رویشی در اواخر زمستان قبل از بیدار شدن گیاهان زینتی از خواب
 • همیشه به خاطر داشته باشید که بعضی علف کش ها خیلی فرار هستند .
 • ازکاربرد علف کش ها در زمان ورزش باد اجتناب کنید.
 • در هنگام سمپاشی باید دقت شود از تماس علف کش با برگها یا شاخساره گیاهان جلوگیری شود.
 • بعضی علف کش ها می توانند از سطح زمین شسته شده و به درون خاک نفوذ کنند. آنها ممکن است باعث خسارت به بوته ها و درختان شوند یا حتی در صورتی که ریشه های این درختان به منطقه مورد استفاده شده علف کش گسترش یافته باشند باعث از بین رفتن آنها شوند. بارندگی ممکن است این علف کش را به منطقه ریشه حرکت دهد و منجر به خسارت شود. مانند آترازین و سیمازین
 • علف های هرز یکساله براحتی با علف کش های پیش رویشی قابل کنترل می باشند به شرطی که علف کش مناسب و در زمان مناسب استفاده شود.
 • برای کنترل علف های هرز یکساله تابستانه علف کش های پیش رویشی باید در بهار استفاده شوند.
 • برای کنترل علف های هرز یکساله زمستانه، علف کش های پیش رویشی می بایست در پاییز (آبان ماه یا آذر ماه) استفاده شوند.
 • علف های هرز دوساله با علف کش های پیش رویشی در مرحله جوانه زنی بذر کنترل می شوند.
 • مصرف علف کشهای پس رویشی سیستمیک بعد از رشد علف های هرز دوساله ضروری می باشد.
 • علف های هرز چند ساله ، سالها رشد کرده و تولید بذر می کنند. هر چه به علف های هرز چند ساله اجازه رشد بیشتری داده شود، سیستم ریشه ای آنها بیشتر توسعه و گسترش می یابد و کنترل آنها مشکل تر می شود.
 • کوالتیواتور زدن بخشهای رویشی علف های هرز چند ساله باعث تکثیر و گسترش آنها می شود. زیرا هر تکه از بخشهای رویشی منجر به تولید گیاه جدید می شود.
 • علف های هرز چند ساله رشد کرده از بذر با علف کش های پیش رویشی قابل کنترل هستند، اما استفاده از علف کش های پس رویشی سیستمیک بعد از رشد علف های هرز چند ساله ضروری می باشد.

علف کش پیش رویشی

علف کش آترازین

یکی از پر مصرفترین علف کش های پیش رویشی در مبارزه با علف های هرز است. پایداری در خاک این علف کش بالا و قابلیت آبشویی کمی دارند. بیشتر پهن برگ ها ( تاج خروس ، قیاق ، پیچک صحرایی ، سلمه ، گاو چاق کن ، سوروف ، خرفه و غیره ) و بعضی از باریک برگهای یکساله را کنترل می کند. کنترل پس رویشی نیز بر روی برخی از دانه های علف های هرز یکساله دارد.

علف کش اترازین در مبارزه با علفهای هرز

علف کش بنسولید

پایداری این علف کش بالا است، اما در خاک ها با مواد آلی زیاد زود غیر فعال می شود. در برابر دما پایدار بوده و تجزیه نوری آن کم است. این علف کش علف های هرز باریک برگ یکساله و برخی از علف های هرز پهن برگ را کنترل می کند. علف های هرز چچم یک‌ساله، سوروف، پنجه مرغی، علف خرچنگ، انواع دم روباهی، علف غاز، قیاق، ارزن وحشی پائیزه، سنکروس، سورگوم وحشی، علف بدبو و یولاف وحشی با این علف کش قابل کنترل اند.

علف کش دیکلوبنیل

با نام تجاری کاسرون وارد بازار شده ، پایداری این علف کش در خاک کم و به سرعت در خاکهای مرطوب با درجه حرارت بالا تبخیر می شود. برای اطمینان از فعالیت علف کشی آن، بهتر است در هوای خنک استفاده شود. قابلیت آبشویی آن در خاکهای با بافت ریز کم و در خاکهای با بافت درشت، متوسط می باشد.

علف های هرز مورد کنترل : پهن برگ های یک ساله، چند ساله و باریک برگ ها را به صورت پیش رویشی کنترل می کند، یکی از معدود علف کش هایی است که علف های هرز چند ساله و یکساله زمستانه را می تواند از بین ببرد.

بهترین علف کش برای کنترل علف های هرز خانواده کاسنی می باشد. از جمله علف های هرز چند ساله مستقر مورد کنترل این علف کش شامل دم اسبی ، فستوکا ، علف باغی ، کاهو وحشی ، گندمک و حتی اویارسلام زرد و پیچک صحرایی است.

علف کش ناپروپامید

پایداری این علف کش در خاک متوسط تا کم و تبخیر کمی دارد و نیز در مقابل شدت نور بالا تجزیه می شود. قابلیت آبشویی کم دارد.

علف های هرز مورد کنترل : بیشتر باریک برگ های یکساله و بعضی از علف های هرز پهن برگ ( مثل گندمک ) را کنترل می کند. کنترل وسیع بر روی پهن برگ های یکساله ندارد.

ای پی تی سی

پایداری این علف کش در خاک کم، در صورت عدم مخلوط شدن با خاک به راحتی تبخیر می شود. قابلیت آبشویی متوسط تا بالا دارد. علف های هرز مورد کنترل : باریک برگ های یکساله، برخی از پهن برگ های یکساله و تعداد کمی از چند ساله ها (بید گیاه و اویارسلام زرد) را کنترل می کند. به منظور بهترین کیفیت می بایست این علف کش در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر با خاک مخلوط شود.

علف کش پرو دی آمین

یکی دیگر از علف کش های پیش رویشی در مبارزه با علف های هرز می باشد. پایداری علف کش پرو دی آمین متوسط ( تجزیه نوری و تبخیر ) و به آسانی شسته می شود. این علف کش بیشتر علف های هرز باریک برگ یکساله و برخی پهن برگ ها را کنترل می کند. قادر به کنترل علف های پهن برگ چند ساله نیست.

علف کش ایزوکسابن

پایداری در خاک : بالا ، قابلیت آبشویی کم دارد. علف های هرز مورد کنترل: کنترل پیش رویشی بر روی اغلب علف های هرز پهن برگ دارد و رشد برخی از باریک برگ های یکساله را متوقف می سازد. این علف کش بر روی گاو پنبه ، پنیرک ، پیچک صحرایی ، اویارسلام بی اثر می باشد.

اکسی فلورفن

پایداری در خاک : متوسط تا بالا با قابلیت آبشویی کم است. این علف کش یک مانع شیمیایی در سطح خاک تشکیل می دهد. به محض اینکه علف های هرز بخواهند از این مانع عبور کنند از طریق فعالیت تماسی آنها را می سوزاند.

علف کش اکسی فلورفن برای مبارزه با علفهای هرز

اکسی فلورفن کنترل مناسب بر روی علف های هرز پهن برگ و بسیاری از باریک برگ های یکساله دارد. این علف کش یکی از معدود علف کش های پیش رویش می باشد که کنترل پس رویشی قابل توجهی بر روی علف های هرز به ارتفاع کمتر از ۱۰ سانتیمتر نیز دارد.

ایمازا کویین

پایداری در خاک این علف کش بالا می باشد. این علف کش کنترل پس رویش و پیش رویشی بر روی علف های هرز پهن برگ مثل شبدرک ، غربیلک ، گندمک ، پیاز و سیر وحشی ، اویارسلام زرد و ارغوانی و برخی باریک برگ ها دارد.

علف کش پرونامید

پایداری در خاک : متوسط تا بالا است. میزان فراریت و تبخیر آن به دما بستگی دارد. قابلیت آبشویی متوسط و پایینی دارد. پرونامید کنترل پیش رویشی و پس رویشی اولیه بر روی باریک برگهای چند ساله و یکساله زمستانه مثل بید گیاه و برخی علف های هرز پهن برگ یکساله زمستانه را دارد.

یکی از معدود علف کش های پیش رویشی است که علف های هرز چند ساله مستقر شده را کنترل می کند. بهترین علف کش برای کنترل انواع فستوکا می باشد.

پندی متالین + اکسی فلورفن

پایداری در خاک: متوسط تا زیاد، با قابلیت آبشویی پایین است. اکسی فلورفن به عنوان یک علف کش تماسی عمل می کند و برای فعالیت به نور احتیاج دارد. اغلب بر روی علف های هرز یکساله موثر است.

پندی متالین

یکی دیگر از علف کش های پیش رویشی در مبارزه با علف های هرز می باشد. پایداری این علف کش در خاک متوسط تا بالا است و به میزان کم از طریق تجزیه نوری و فراریت از بین می رود و قابلیت آبشویی کمی دارد. این علف کش بیشتر علف های هرز باریک برگ یکساله و برخی علف های هرز پهن برگ را کنترل می کند.

مبارزه با علف های هرز ، سمپاشی

متولاکلر

پایداری در خاک : متوسط، ممکن است در شرایط گرم و مرطوب مقداری تبخیر داشته باشد. قابلیت آبشویی متوسط تا زیاد دارد. یکی از مناسبترین علف کش های پیش رویشی برای کنترل اویارسلام زرد می باشد. همچنین بسیاری از باریک برگهای یکساله و برخی علف های هرز پهن برگ را کنترل می کند.

نور فلورازون

پایداری در خاک : متوسط، هنگامی که در سطح خاک قرار می گیرد ممکن است به صورت تجزیه نوری و تبخیر تلف شود، قابلیت آبشویی متوسط به پایین دارد. بسیاری از باریک برگهای یک ساله و علف های هرز پهن برگ را کنترل می کند و رشد بقیه علف های هرز مثل اویارسلام را متوقف می سازد.

علف کش سیمازین

پایداری در خاک : بالا ، قابلیت آبشویی آن کم است. اغلب علف های هرز پهن برگ و بعضی از باریک برگهای یکساله را کنترل می کند. کنترل طولانی مدتی بر روی باریک برگ های یکساله فراهم نمی کند و علف هرز گاو را کنترل نمی کند.

اکسادیازون + پرو دی آمین

پایداری در خاک : بالا با قابلیت آبشویی کم است. اکسادیازون یک مانع شیمیایی در سطح خاک تشکیل می دهد. به محض اینکه علف های هرز بخواهند از آن بگذرند از طریق فعالیت تماسی علف را می سوزند. این علف کش به صورت پیش رویشی باریک برگ ها و پهن برگ های یکساله راکنترل می کند.

پیشنهاد مطالعه  هیدروپونیک چیست ؟ آموزش کشت گیاهان به روش هیدروپونیک

اکسی فلورفن + اکسادیازون

یکی دیگر از علف کشهای پیش رویشی در مبارزه با علف های هرز است. پایداری در خاک : بالا. قابلیت آبشویی آن کم می باشد. این علف کش به صورت پیش رویشی علف های هرز پهن برگ و باریک برگ های یکساله را کنترل می کند.

علف کش اگزادیازون

پایداری در خاک : بالا و قابلیت آبشویی آن کم است. اگزادیازون به صورت پیش رویشی علف های هرز پهن برگ و باریک برگ یکساله را کنترل می کند. این علف کش برخی از علف های هرز رویش یافته را نیز کنترل می کند. ااگزادیازون بر روی فرفیون و گندمک اثر چندانی ندارد.

استفاده از علفکش اگزادیازون در مبارزه با علفهای هرز

اکسی فلورفن + اریزالین

پایداری در خاک : متوسط تا زیاد و قابلیت آبشویی آن کم است. این علف کش بیشتر علف های هرز یکساله را کنترل می کند.

ایزوکسابن + تریفلورالین

هدر روی ایزوکسابن به صورت تجزیه نوری یا تبخیر قابل توجه نیست اما تریفلورالین به هر دو روش تلف می شود. قابلیت آبشویی کم دارند. این علف کش اغلب علف های هرز پهن برگ یکساله و باریک برگ ها را کنترل می کند.

علف کش اریزالین

پایداری در خاک : بالا، حداقل تلفات را از طریق تبخیر وتجزیه نوری دارد و قابلیت آبشویی آن نیز کم است. این علف کش باریک برگهای یکساله و بعضی از علف های هرز پهن برگ را کنترل می کند.

اوریزالین + بنفین

پایداری در خاک : اوریزالین پایداری بالا ولی بنفین پایداری متوسط دارد (حساس به تجزیه نوری ). قابلیت آبشویی کم دارند. بیشتر باریک برگ های یکساله و برخی علف های هرز پهن برگ یکساله را کنترل می کند. اغلب علف های هرز پهن برگ یکساله با این علف کش قابل کنترل نمی باشند.

علف کش های پس رویشی

بر خلاف علف کش های پیش رویشی ، اغلب علف کش های پس رویشی در خاک فعالیت کم یا هیچگونه فعالیتی ندارند. اشکال عمده کنترل علف های هرز با علف کش های پس رویشی امکان خسارت موقت به گیاهان می باشد. برای مبارزه با علف های هرز بهتر است از علف کش های پیش رویشی و پس رویشی به صورت همزمان استفاده کرد.

فنوکساپروپ _ پی اتیل

سرعت جذب : حداقل تا یک ساعت پس از کاربرد علف کش نباید بارندگی اتفاق بیفتد. این علف کش به صورت پس رویشی بیشتر علف های هرز یکساله و تعداد کمی از باریک برگهای چند ساله را کنترل می کند. این علفکش قادر به کنترل پهن برگها ، جگن ها و بعضی از باریک برگهای چند ساله نیست.

تری کلو پیرالید

۴ ساعت بین سمپاشی و بارندگی باید فاصله باشد. علف کش پس رویشی برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ چند ساله و یکساله های علفی و گونه های چوبی مثل عشقه کاربرد دارد. بهترین علف کش پس رویشی در مبارزه با علف های هرز چوبی می باشد. این علف کش علف های هرز باریک برگ یا جگن ها را کنترل نمی کند.

استفاده از علفکش کلوپیرالید در مبارزه با علفهای هرز

بنتازون

از علف کش های پس رویشی در مبارزه با علف های هرز می باشد. حداقل ۸ ساعت بین سمپاشی ، بارندگی و یا آبیاری در هنگام استفاده از این علف کش باید فاصله باشد. بنتازون یک علف کش تماسی است بنابراین پوشش کامل علف های هرز با محلول سم الزامی است. این علف کش جگن های یکساله ، اویارسلام زرد و کنگر صحرایی و علف های هرز پهن برگ را کنترل می کند

کلوتودی

اگر احتمال بارندگی ۱ ساعت بعد از سمپاشی وجود دارد، سمپاشی با این علف کش نباید انجام شود. اغلب باریک برگهای یکساله و چندساله را کنترل می کند. این علف کش جگن ها ، علف های هرز پهن برگ و فستوکا را کنترل نمی کند

گلایفوزیتات آمونیوم

بین زمان بارندگی یا آبیاری با سمپاشی باید حداقل ۴ ساعت فاصله باشد. این علف کش یک علف کش تماسی است بنابراین پوشش کامل گیاه با محلول سم ضروری است. گلایفیوزیتات یک علف کش عمومی است که طیف وسیعی از باریک برگهای چند ساله و یکساله را کنترل می کند. این علف کش در مبارزه با علف های هرز پهن برگ و جگن ها کارآمد است.

فلو آریفوپ پی بوتیل

در هنگام استفاده از این علف کش باید یک ساعت فاصله بین سمپاشی و بارندگی باشد. یک علف کش سیستمیک است. این علف کش به صورت پس رویشی باریک برگهای یکساله و چندساله را کنترل می کند. علفهای هرز پهن برگ ، جگن ها ، راش ها ، سوسن ها و فستوکا را کنترل نمی کند.

هالوسولفورون

پایداری این علف کش بالا ولی توسط تجزیه نوری از بین می رود و قابلیت آبشویی پایین تا متوسط دارد. برای کنترل اویارسلام زرد و دم اسبی توصیه می شود.

گلایفوزیت ( رانداپ )

یکی از قدرتمندترین علف کش های پس رویشی در مبارزه با علف های هرز می باشد. در هنگام استفاده از این علف کش فاصله بین سمپاشی و بارندگی باید شش ساعت باشد. به صورت پس رویشی کنترل وسیعی بر روی علف های هرز چوبی و علفی دارد.

استفاده از علفکش رانداپ در مبارزه با علفهای هرز

علف کش کلوپیرالید

حداقل ۶ ساعت بین سمپاشی و بارندگی باید فاصله باشد. برخی علف های هرز پهن برگ، مخصوصاً گونه های خانواده پروانه آسا (شبدر و ماشک) و خانواده کاسنی (کنگر صحرایی) را به صورت پس رویشی و انتخابی کنترل می کند. این علف کش جگنها و بسیاری از علف های هرز پهن برگ مثل سلمه و تاج خروس را کنترل نمی کند.

سولفوزیت

حداقل ۶ ساعت بین سمپاشی و بارندگی فاصله باشد. علف کشی سیستمیک عمومی است که بیشتر پهن برگ و باریک برگهای یکساله و چند ساله را کنترل می کند. در کنترل علف های هرز با ارتفاع بیش از ۱۵ سانتیمتر ضعیف می باشد ( به استثنای مرغ و قیاق که باید در مرحله تشکیل گل سمپاشی صورت گیرد).

ستوکسیدیم

باید ۱ ساعت بین سمپاشی و بارندگی فاصله باشد. به صورت پس رویشی باریک برگهای یکساله و چند ساله را کنترل می کند. این علف کش بعضی پهن برگ ها، جگن ها، چچم و فستوکا را کنترل نمی کند.

علف کش های پهن برگان

 • پیکلورام : بصورت انتخابی سیستمیک اثر می‌گذارد. علف‌های چوبی و پهن برگ یکساله و چندساله را از بین می‌برد.
 • آترازین(گزاپریم) : انتخابی پهن برگ‌ها و سیستمیک است. دامنه استفاده: سلمه، خرفه، تاج‌خروس، پیچک صحرایی، سوروف، قیاق، گاو چاق کن و کنترل علف‌های هرز مزارع نیشکر و ذرت
 • توفوردی: یک علف‌کش پس از رویش است. دامنه استفاده: علف‌های یکساله و چند ساله پهن برگ در مزارع گندم، برنج، ذرت و نیشکر مانند: خردل، تربچه وحشی، انواع شقایق، پنیرک، سلمه تره، پیچک، ماستونک، کنگر وحشی و شیرین بیان
 • بن سولفورون متیل : علف کش انتخابی و سیستمیک و در کنترل علف‌های هرز پهن برگ یکساله و چند ساله و جگن در کشت مستقیم و نشائی برنج پیش و پس رویشی
 • تری بنورون یا گرانستار: در کنترل علف‌های هرز پهن برگ در مزارع گندم در مرحله ۲ تا ۴ برگی شدن استفاده می‌شود.
 • کلودینافوپ پروپارژیل : سیستمیک و انتخابی گیاهان زراعی پهن برگ بوده و در مزارع گندم و غلات استفاده می‌شود.
 • بروموکسینیل یا پاردنر – پرومینال : سیستیک و انتخابی علف‌های هرز پهن‌برگ در ذرت علوفه ای، کتان، ذرت، ذرت شیرین، یولاف بهاره، گندم بهاره، جو پائیزه، جو بهاره، یولاف پائیزه و گندم پائیزه استفاده می‌شود.
 • کاسورون : این علف کش پهن برگ های یکساله و چندساله را کنترل می کند. شوکران، صنوبر وکاج تازه کشت شده تحمل این علف کش را ندارند.
 • گالری : این علف کش در اوخر تابستان، اوایل پاییز یا اوایل بهار قبل از شروع رویش علفهای هرز و یا بلافاصله بعد از کولتیواسیون استفاده شود
 • برومیسید ام : علف‌کش انتخابی و سیستمیک برای علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو بکار می‌رود.
 • لوگران اکسترا : علف‌کش انتخابی و سیستمیک برای علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو بکار می‌رود.
 • بنول یا دیکامبا : علف‌کش انتخابی و سیستمیک برای علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو بکار می‌رود.
 • شوالیه یا مزوسولفورون یا یودوسولفورون : که انتخابی علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو است.
 •  لینتور (تریاسولفورون دیکامبا) : علف‌کش انتخابی علف های هرز پهن برگ یکساله و چندساله مزارع گندم و جو می‌باشد.

مبارزه با علفهای هرز

علف کش های باریک برگان

 • گلایفوزیت ۴۱%: علف‌کشی سیستمیک و انتخابی است. دامنه استفاده: علف‌های باریک برگ مانند: مرغ یا چایر، پیچک صحرایى، کنگر صحرایى و قیاق
 • اگزادیازون با نام تجاری رونستار: انتخابی(باریک‌برگان)، سیستمیک و در کنترل پس از رویش علف‌های هرز مزارع برنج و پیاز شامل سوروف، اویارسلام، لویی، قاشق واش، تیرکمان آبی، سیپروس، عدسک آبی و سگ واش بکار برده می‌شود.
 • فاکتور : یشتر باریک برگان و تعدادی از پهن برگان را کنترل می کند.
 • ستوکسیدیم ۵%: علف کش انتخابی باریک برگ و سیستمیک است. دامنه استفاده: علف‌های هرز کشیده برگ یکساله و چند ساله در زراعت چغندرقند و پیاز بکار برده می‌شود.
 • کرب : کنترل مناسبی بر روی علف های هرز یکساله مانند بید گیاه و یکساله های زمستانه دارد. این علف کش پیش بر روی بسیاری از باریک برگ های چندساله کنترل پس رویشی نیز دارد. بهترین کاربرد کرب در پاییز قبل از یخبندان خاک می باشد.
 • آلکُلر: علف‌کش سیستمیک و انتخابی است. دامنه استفاده: علف‌های هرز پهن برگ یکساله و اویارسالم را از بین می‌برد.
 • آکسیال: علف‌کش انتخابی باریک برگان در مزارع گندم و جو است و برای از بین بردن چچم، یولاف وحشی، خونی‌واش و دم روباهی استفاده می‌شود.

علفکش های دو منظوره

 • پاراکوآت ۲۰% یا گراماکسون: علف‌کشی تماسی است در کنترل علف‌های هرز پهن برگ و نازک برگ باغات میوه، مزارع نیشکر و سیب‌زمینی برای از بین بردن علف‌های هرز استفاده می‌شود.
 • آمترین۸۰% : علف کش سیستمیک و انتخابی است. کنترل علف‌های هرز نازک برگ و پهن برگ در نیشکر، ذرت، چای، موز، مرکبات و زمین‌های غیر زراعی بکار برده می‌شود.
 • ترفلان: علف‌کش انتخابی و پس از رویش در کنترل علف‌های هرز نازک برگ و پهن برگ یکساله مزارع پنبه، سویا، آفتابگردان، حبوبات، چغندرقند، هویج، کلزا و کنجد.
 • پرتیلاکلر : علف کش انتخابی و در کنترل طیف وسیعی از علف‌های هرز خانواده باریک برگان(گندمیان)، پهن برگ و جگن‌ها در مزارع برنج بکار برده می‌شود.
 • سولفوسولفورون یا آپیروس : علف کش سیستمیک و انتخابی است. دامنه استفاده: کنترل پس از رویش علف‌های هرز نازک برگ و پهن برگ در مزارع گندم
 • اتال فلورالین: علف‌کشی دومنظوره و انتخابی برای کنترل تاجریزی، انواع تاج خروس، سلمه، انواع ارزن وحشی، سوروف، پنیرک، گاوپنبه و قیاق موثر است.
 • پرومترین: علف‌کش انتخابی و سیستمیک است. علف‌های هرز یک ساله‌ی کشیده برگ و پهن برگ در کشت کرفس، پنبه و نخود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ای پی تی سی: علف‌کش انتخابی، سیستمیک است و در کنترل علف‌های هرز کشیده برگ و پهن برگ یک ساله و اویارسالم استفاده می شود.
 • آتلانتیس: علف‌کش دو منظوره برای علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزرعه گندم است.
 • بوتاکلر: به صورت انتخابی  و سیستمیک است. بعضی از علف‌های هرز باریک برگ مانند سوروف و برخی از پهن برگان در مزارع برنج استفاده می‌شود.

منبع : کتاب شناسایی و مدیریت علف های هرز در فضای سبز

اشتراک گذاری در :
به این مطلب امتیاز دهید :
4.6/5
شاید این مطالب را هم بپسندید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن