اصول کشاورزی و باغبانی

مبارزه با علف های هرز ( روش فیزیکی و روش شیمیایی )

مبارزه با علف های هرز ( روش فیزیکی و روش شیمیایی )

نخستين قدم در مبارزه با علف هاى هرز پيشگيرى از ورود آنها به مزرعه است. جلوگيری از رشد علف های هرز در مقايسه با از بين بردن آنها ارزانتر و ساده تر می باشد، همچنين عمليات پيشگيری ايمن تر و پايدارتر از استفاده از سموم و علف کش ها برای مبارزه با علف های هرز است. برای آشنایی با علف های هرز مقاله مهمترین علف های هرز زمین های کشاورزی را مطالعه بفرمایید.

پیشگیری

مديريت پيش گيری علف های هرز شامل دور نگه داشتن علف های هرز از محصول می باشد. براى اين منظور موارد زير توصيه مى شود :

 • استفاده از بذرهای عارى از علف هرز
 • استفاده از خاک تميز : اگر مجبور به اضافه كردن خاك به زمین یا باغ خود هستید دقت كنيد كه اين خاک بدون علف هرز باشد.
 • استفاده از کودهاى کاملاً پوسيده
 • کنترل مسير ورودى آب به مزرعه و بازبينى نهرهاى ورودى آب و پاک سازى آنها از وجود علف هاى هرز
 • تميز کردن ماشين آلات کشاورزى، به خصوص کمباين، تا موجب آلودگى مزارع جديد نشود.
 • جلوگيرى از ورود دام از مزارع و باغهاى آلوده به علف هرز به مزارع و باغ هاى غيرآلوده

جلوگیری از رشد علف های هرز

همانطور که گفته شد در مبارزه با علفهای هرز پیشگیری بهتر از درمان و مبارزه است. روش هاى پيش گيرى از رشد علف هاى هرز عبارت اند از :

1 – يخ آب زمستانه : يخ آب در مناطق سردسيرى مى تواند از رشد علف هاى هرز زمستانى جلوگيرى کند و بعضى از بذرها آنها را که آب جذب نموده اند از بين ببرد.
۲ – رعايت اصول تناوب زراعى : با رعايت اين اصول علف هاى هرز از بين خواهند رفت.
۳ – شخم زدن مزرعه در زمان آيش يا در فاصلۀ بين دو کاشت : شخم در زمان آيش يا در فاصلهٔ بين دو کاشت باعث قطع ريشه و اندام هاى علف هاى هرز مى شود.
۴ – کاشت محصولات با رشد سریع يا خفه کننده : اين نوع محصولات مانند گندم و جو با رشد سريع مى توانند علف هاى هرز را از بين ببرند.
۵ – چراى علفهاى هرز توسط احشام قبل از گلدهى : یکی دیگر از روشهای از بین بردن علف های هرز می باشد. این کار موجب قطع اندام هاى فوقانى و زايشى علف هاى هرز مى شود.
۶ – تنظيم تاريخ کاشت : در بعضى از گياهان مانند چغندرقند تاريخ کاشت را زودتر تعيين مى کنند تا در زمان رويش علف هاى هرز بوته هاى چغندر مقدارى رشد کرده باشند.

مبارزه با علفهای هرز
استفاده از یخ آب زمستانه جهت از بین بردن علف های هرز

روش های فیزیکی از بین بردن علف های هرز

علف های هرز با استفاده از روش های فيزيكی مثل كولتيواسيون ، قطع كردن ، سوزاندن ، مالچ ، وجين دستی ، انتخاب يك بستر رشدی عاری از علف هرز و كاشت گياهان پوششی قابل کنترل هستند. برای مبارزه با علف های هرز می تواند از یک یا چند روش زیر به  صورت همزمان استفاده کرد.

1 – کولتیواسیون ( شخم زدن )

در مزارع و باغ هاى بزرگ از انواع ماشين ها استفاده مى شود. اين ماشين ها مانند کولتیواتور به پشت تراکتور يا تيلر متصل مى گردند و ضمن سله شکنى، بخش عمده اى از علف هاى هرز را حذف نمايند. برای آشنایی با شخم مقاله روش های مختلف شخم زدن + انواع گاوآهن را مطالعه بفرمایید

در استفاده از كولتيواسيون ( شخم ) برای مبارزه با علف های هرز لازم است نكات زير مورد توجه قرار گيرد :

 • اثر كولتيواسيون در مديريت علف های هرز يكساله و کوچک خيلی خوب است ولی اثر آن در مديريت علف هاي هرز چند ساله ضعيف است.
 • كولتيواسيون به گسترش و انتشار علفهای هرز چند ساله از طريق قطعه قطعه شدن ریشه ها ، ریزوم ها و غده ها و حركت اندام های رويشی زيرزمينی كمك می كند.
 • حتی بعد از كوليتواسيون علف هاي هرز باقيمانده بلافاصله می توانند جوانه بزنند.
 • كولتیواسيون باعث خسارت به ساختمان خاک می شود.
 • ممکن است در هنگام کار باعث آسيب به ريشه ها و تنه های درختان شود.

عليرغم زيان های ناشی از كوليتواسيون، اين روش، روشی موثر در از بین بردن علف های هرز در گياهان حساس به علف كش می باشد.

2 – استفاده از روش قطع کردن برای از بین بردن علف های هرز

اثر قطع كردن در مبارزه با علف های هرز مختلف، متفاوت است مثلا برای كنترل خارخسك به خاطر عادت رشدی خوابيده ای كه دارد ضعيف است. اثر قطع كردن در مديريت علف های هرزی كه ساقه ايستاده دارند در قبل از بذر دهی نسبتا خوب است مانند هنگامی كه در چمن ، گياه قاصدك وجود دارد.

اگر قطع كردن در مرحله گل دهی باشد باعث پراکنده شدن بذرها می شود. البته اين روش وقت گير است و فقط كنترل علف هرز در كوتاه مدت را فراهم می كند و بايد در طول فصل به دفعات تكرار شود و خسارت به گياهان در اثر برخورد ادوات به آنها اجتناب ناپذير است.

3 – استفاده از گرما و آتش برای مبارزه با علف های هرز

استفاده از شعله افکن در حاشيهٔ مزارع ، بستر و حاشيهٔ نهرها و زمين هاى آيش برای از بین بردن علف های هرز توصيه مى شود. زمان مناسب جهت استفاده از شعله افکن قبل از کاشت محصول است. در اين حالت علفهاى هرز خشک شدهٔ سال قبل، به راحتى توسط شعله افکن سوزانده مى شوند.

استفاده از آنش برای مبارزه با علف های هرز

در استفاده از شعله افکن برای مبارزه با علف های هرز بايد توجه داشت که اين وسيله فقط قسمت هاى هوايى بوتهٔ علف هرز را که از خاک بيرون هستند می سوزاند و ريشه ها ، ريزومها و قسمتهاى زيرزمينى را از بين نمى برد. بنابراين ممکن است ريشه ها دوباره جوانه بزنند و سبز شوند. استفاده از شعله افکن براى از بين بردن علف هاى هرز ، مخصوصاً براى علف هاى هرز چند ساله اى که ريشه دائمى دارند چندان مناسب نيست.

4 – استفاده از مالچ برای مبارزه با علف های هرز

استفاده از مالچ ها می تواند در مديريت علف های هرز يكساله كاملا مؤثر باشد. اما استفاده از مالچ در مبارزه با علف های هرز چند ساله در صورتی مفيد می باشد كه آنها كاملا با مالچ پوشيده شوند. براي تاثير بيشتر مالچ لازم است كه پوشش مالچ حداقل 5 سانتی متر قطر داشته باشد اما نباید این لایه از 10 سانتی متر بيشتر باشد. مالچ قطور يک محيط دائماً مرطوب ايجاد می كند كه در نتيجه از نفوذ اكسيژن در خاک جلوگيری می نمايد.

مشكل ديگر مالچ ها جوانه زنی بذر علف های هرز در بالای سطح مالچ می باشد. بذرهای كه براحتی توسط جريان باد جا به جا می شوند مثل كاهوی وحشی و شير تيغی در مالچ های آلی می توانند سبز شوند. مالچ هاي درشت ظرفيت نگهداری آب كمتری دارند و جوانه زنی بذر علف های هرز در آنها كمتر است.

از برگ ها و ساقه های گياهان برای مالچ نبايد استفاده كرد. جديداً از دانه های پلاستیکی تلقيح شده با علف كش ترفلان به عنوان يك جايگزين مناسب براي مالچ استفاده می كنند.

5 – وجین دستی در از بین بردن علف های هرز

وجين دستی بيشتر به عنوان يك روش تكميلی جهت حذف باقيمانده علفهاي هرز كنترل نشده توسط ساير روشها می باشند. از آنجايى که وجين با دست هزينهٔ کارگرى بالايى دارد، معمولاً در مزارع و باغ هاى بزرگ انجام نمى شود، زيرا صرفهٔ اقتصادى ندارد. اين عمل فقط در زمين هاى کوچک و معمولاً توسط دست یا با استفاده از بیل انجام می شود.

مبارزه با علف های هرز - وجین کردن

6 – استفاده از گیاهان پوششی برای مبارزه با علف های هرز

در چند سال اخیر استفاده از گیاهان پوششی باریک برگ مانند علف باغ ، فستوكا و علف چمنی چند ساله در بین ردیف های درختان به منظور جلوگیری از رشد علف های هرز گسترش پیدا کرده است.

کاشت يك گياه پوششی دائمی بين رديف های درختان هزینه مبارزه با علف های هرز را كاهش داده و مشكلات علف هرز را به حداقل می رساند. گياهان پوششی ، فرسايش خاک را كنترل كرده ، رواناب ناشی از كودها و آفت كش ها را كاهش داده و در نهايت مقدار علف كش مورد نياز در زمين را كاهش می دهند.

کنترل تلفیقی علف های هرز

استفاده از دو يا چند روش در مبارزه با علف هاى هرز را ، کنترل تلفيقى يا مديريت تلفيقى علف هاى هرز مى گويند. مديريت تلفيقى علف هاى هرز ترکيبى از روش هاى زراعى ، مکانيکى ، بيولوژيکى و شيميايى جهت کنترل علف هاى هرز است. براى مثال، استفادهٔ کمتر از علف کش همراه با شخم مکانيکى، تلفيق مناسبى براى بهبود کنترل علف هرز است.

روش های شیمیایی مبارزه با علف های هرز

این روش شامل استفاده از علف کش ها جهت از بین بردن علف های هرز است.

مبارزه شیمیایی با علف های هرز

تقسیم بندی علف کشها از نظر چگونگی تاثیر

بر اساس این تقسیم بندی علف کشها به دو دستی انتخابی و غیر انتخابی تقسیم بندی می شود.

الف – علف کش انتخابی

اين ها ترکيباتى هستند که روى علف هاى هرز به خصوصى اثر مى گذارند. اين علف کش ها معمولاً روى گياهان اصلى کشت شده تأثير سويى ندارند و مى توان آنها را در مزرعه روى گياه اصلى نيز به کار برد. نمونهٔ اين علف کش ها ترفلان و توفوردى است.

ب – علف کش عمومی ( غیر انتخابی )

اينها ترکيباتى هستند که همه نوع گياه، اعم از محصول اصلى و علف هرز را از بين می برند. بنابراين هنگام استفاده از آنها بايد مراقب بود که با گياه اصلى تماس پيدا نکنند، مانندِ گلایفوزیت ( رانداپ ) و گراماکسون.

تقسیم بندی علف کش ها بر اساس طرز عمل

علف کش ها از نظر طرز عمل نيز به دو گروه تقسيم مى شوند 1 – علف کش تماسی 2 – علف کش سیستمیک ( جذبی )

الف – علف کش تماسی

علف كش های تماسی فقط آن بخش از گياه را كه در تماس با آن قرار می گيرند از بين می برند. اينها ترکيباتى هستند که پس از تماس با قسمت هوايى گياه در آنها ايجاد سوختگى مى نمايند. تأثير اين سموم مخصوصاً در مواقعى که گياهان مرطوب نباشند به مراتب بيشتر است، مانندِ اسيد سولفوريک، دينوسب و گراماکسون.

با استفاده از علف کش تماسی علف های هرز يكساله کاملا از بین می روند ولی علف های هرز چند ساله می تواند از بخش های زیر زمینی مجدد رشد کند.

ب – علف کش سیستمیک ( جذبی )

اين ها علف کش هايى هستند که پس از پاشيده شدن روى قسمت هاى هوايى گياه از راه برگ ها جذب و درون آوندها وارد مى شوند يا از طريق ريشه جذب و به وسيلهٔ آوندها در تمام قسمت هاى گياه پخش می گردند. اين علف كش ها می توانند با نفوذ به درون بخش های زير زمينی ، علف های هرز چند ساله را نيز از بين ببرند مانندِ رانداپ (گلايفوزيت)، که از طريق برگها جذب می شوند.

تقسیم بندی علف کش ها براساس زمان مصرف

همچنين علف کش ها بر اساس زمان مصرف به سه گروه تقسيم مى شوند : 1 – علف کش های قبل از کاشت 2 – علف کش های پیش رویشی 3 – علف کش های پس رویشی

پیشنهاد مطالعه  آموزش هرس کردن درختان

مبارزه با علف های هرز با استفاده از علفکش

الف) علف کشهاى قبل از کاشت

اين علف کش ها قبل از بذرکارى يا نشاکارى، به منظور پاک کردن زمين از علف هاى هرز به کار مى روند و تأثير فورى دارند، مانندِ : آلاکلر، رونيت و ترفلان. علف کش هاى قبل از کاشت، زمانى تأثير خواهند داشت که رطوبت نسبى در خاک وجود داشته باشد.

ب ) علف کشهای پیش رویشی

علف کشهای پيش رويشی علف هاي هرز را در مرحله جوانه زنی بذر يا به محض ظهور آنها در خاك كنترل می كنند. اين علفکش ها قبل از سبز شدن محصول به کار مى روند و در نتيجه، بذرهای علف هاى هرزى را که سبز شده اند در حين بيرون آمدن از خاک از بين مى برند، مثلِ آترازين.

اين دسته از سموم در مورد گياهانى که جوانه زدن آنها کند است (مانند پياز و جعفرى) استفاده مى گردد. وضعيت خاک در زمان سم پاشى با اين سموم بايد به گونه اى باشد که رطوبت لازم را، جهت ايجاد محيطى مناسب براى تأثيرپذيرى سم، فراهم نمايد. در زمينهاى خشک، علف کشها تأثير رضايت بخشى روى علف هاى سبز شده ندارند.

ج – علف کشهای پس رویشی

علف كش های پس رويشی علف های هرز موجود را پس از سبز شدن كنترل می كنند. از اين علف کش ها پس از سبز شدن مزرعه، يعنى هنگامى که محصول اصلى در مزرعه وجود دارد، استفاده می شود. مثلِ توفوردى.

نکاتی در مورد استفاده از علف کش ها برای مبارزه با علف های هرز

 • علف كش را به مقدار مناسب، زمان مناسب و درست برای محلی كه بر روی برچسب درج شده است استفاده كنيد.
 • يك روش برای اجتناب از آسيب به گياهان ، سمپاشی زمانی كه گياهان حضور نداشته باشند. براي مثال، كاربرد رانداپ يا علف كش های پيش رويشی در اواخر زمستان قبل از بيدار شدن گياهان زينتی از خواب
 • هميشه به خاطر داشته باشيد كه بعضی علف كش ها خيلی فرار هستند .
 • ازکاربرد علف كش ها در زمان ورزش باد اجتناب کنید.
 • در هنگام سمپاشی باید دقت شود از تماس علف كش با برگها يا شاخساره گياهان جلوگیری شود.
 • بعضی علف كش ها می توانند از سطح زمین شسته شده و به درون خاک نفوذ کنند. آنها ممكن است باعث خسارت به بوته ها و درختان شوند يا حتی در صورتی كه ريشه هاي اين درختان به منطقه مورد استفاده شده علف کش گسترش يافته باشند باعث از بين رفتن آنها شوند. بارندگی ممكن است اين علف كش را به منطقه ريشه حركت دهد و منجر به خسارت شود. مانند آترازين و سيمازين
 • علف های هرز يكساله براحتی با علف كش های پيش رويشی قابل كنترل می باشند به شرطی كه علف كش مناسب و در زمان مناسب استفاده شود.
 • برای كنترل علف های هرز يكساله تابستانه علف كش های پيش رويشی بايد در بهار استفاده شوند.
 • براي كنترل علف های هرز يكساله زمستانه، علف كش های پيش رويشی می بايست در پاييز (آبان ماه يا آذر ماه) استفاده شوند.
 • علف های هرز دوساله با علف كش های پيش رويشی در مرحله جوانه زنی بذر كنترل می شوند.
 • مصرف علف كشهای پس رويشی سيستميک بعد از رشد علف های هرز دوساله ضروری می باشد.
 • علف های هرز چند ساله ، سالها رشد كرده و توليد بذر می كنند. هر چه به علف هاي هرز چند ساله اجازه رشد بيشتری داده شود، سيستم ريشه ای آنها بيشتر توسعه و گسترش می يابد و كنترل آنها مشكل تر می شود.
 • كوالتيواتور زدن بخشهای رویشی علف های هرز چند ساله باعث تكثير و گسترش آنها می شود. زيرا هر تكه از بخشهای رویشی منجر به توليد گياه جديد می شود.
 • علف های هرز چند ساله رشد كرده از بذر با علف كش های پیش رویشی قابل كنترل هستند، اما استفاده از علف كش های پس رویشی سيستميک بعد از رشد علف های هرز چند ساله ضروری می باشد.

علف کش پیش رویشی

علف کش آترازین

یکی از پر مصرفترین علف کش های پیش رویشی در مبارزه با علف های هرز است. پايداری در خاک اين علف كش بالا و قابليت آبشويی كمی دارند. بيشتر پهن برگ ها ( تاج خروس ، قیاق ، پیچک صحرایی ، سلمه ، گاو چاق کن ، سوروف ، خرفه و غیره ) و بعضی از باريك برگهای يكساله را كنترل می كند. كنترل پس رويشی نيز بر روی برخی از دانه های علف های هرز يكساله دارد.

علف کش آترازین

علف کش بنسولید

پايداری اين علف كش بالا است، اما در خاك ها با مواد آلی زياد زود غير فعال می شود. در برابر دما پايدار بوده و تجزيه نوری آن كم است. این علف کش علف های هرز باریک برگ يكساله و برخی از علف های هرز پهن برگ را كنترل مي كند. علف های هرز چچم یک‌ساله، سوروف، پنجه مرغی، علف خرچنگ، انواع دم روباهی، علف غاز، قیاق، ارزن وحشی پائیزه، سنکروس، سورگوم وحشی، علف بدبو و یولاف وحشی با این علف کش قابل کنترل اند.

علف کش دیکلوبنیل

با نام تجاری کاسرون وارد بازار شده ، پايداری این علف کش در خاک كم و به سرعت در خاكهای مرطوب با درجه حرارت بالا تبخير می شود. برای اطمينان از فعاليت علف كشی آن، بهتر است در هوای خنك استفاده شود. قابليت آبشويی آن در خاكهای با بافت ريز كم و در خاكهاي با بافت درشت، متوسط می باشد.

علف هاي هرز مورد كنترل : پهن برگ های يک ساله، چند ساله و باريک برگ ها را به صورت پيش رويشی كنترل می كند، يكی از معدود علف كش هايی است كه علف های هرز چند ساله و يكساله زمستانه را می تواند از بين ببرد.

بهترين علف كش برای كنترل علف هاي هرز خانواده كاسنی می باشد. از جمله علف های هرز چند ساله مستقر مورد كنترل اين علف كش شامل دم اسبی ، فستوكا ، علف باغی ، كاهو وحشی ، گندمك و حتی اويارسلام زرد و پيچک صحرايی است.

سم علف کش ناپروپامید

پايداری این علف کش در خاک متوسط تا كم و تبخير كمی دارد و نيز در مقابل شدت نور بالا تجزيه می شود. قابليت آبشويی كم دارد.

علف هاي هرز مورد كنترل : بيشتر باریک برگ های يكساله و بعضی از علف های هرز پهن برگ ( مثل گندمك ) را كنترل می كند. كنترل وسيع بر روی پهن برگ های يكساله ندارد.

ای پی تی سی

پايداری این علف کش در خاك كم، در صورت عدم مخلوط شدن با خاك به راحتی تبخير می شود. قابليت آبشويی متوسط تا بالا دارد. علف هاي هرز مورد كنترل : باریک برگ های يكساله، برخی از پهن برگ های يكساله و تعداد كمی از چند ساله ها (بيد گياه و اويارسلام زرد) را كنترل می كند. به منظور بهترين كيفيت می بايست اين علف كش در عمق 5 تا 15 سانتيمتر با خاك مخلوط شود.

علف کش پرو دی آمین

یکی دیگر از علف کش های پیش رویشی در مبارزه با علف های هرز می باشد. پایداری علف کش پرو دی آمین متوسط ( تجزیه نوری و تبخیر ) و به آسانی شسته می شود. این علف کش بیشتر علف های هرز باریک برگ یکساله و برخی پهن برگ ها را کنترل می کند. قادر به کنترل علف های پهن برگ چند ساله نیست.

علف کش ایزوکسابن

پايداری در خاک : بالا ، قابليت آبشويی كم دارد. علف هاي هرز مورد كنترل: كنترل پيش رويشی بر روی اغلب علف های هرز پهن برگ دارد و رشد برخی از باریک برگ های يكساله را متوقف می سازد. اين علف كش بر روی گاو پنبه ، پنيرك ، پيچک صحرايی ، اويارسلام بی اثر می باشد.

اکسی فلورفن

پايداری در خاک : متوسط تا بالا با قابليت آبشويی كم است. این علف کش يك مانع شيميايی در سطح خاک تشكيل می دهد. به محض اينكه علف هاي هرز بخواهند از اين مانع عبور كنند از طريق فعاليت تماسی آنها را می سوزاند.

علف کش فلورفن

اکسی فلورفن كنترل مناسب بر روی علف های هرز پهن برگ و بسياری از باریک برگ های یکساله دارد. این علف کش یکی از معدود علف کش های پیش رویش می باشد که کنترل پس رویشی قابل توجهی بر روی علف های هرز به ارتفاع کمتر از 10 سانتیمتر نیز دارد.

ایمازا کویین

پايداری در خاک اين علف كش بالا می باشد. این علف کش كنترل پس رويش و پيش رويشي بر روی علف های هرز پهن برگ مثل شبدرک ، غربيلک ، گندمک ، پياز و سير وحشی ، اويارسلام زرد و ارغوانی و برخی باریک برگ ها دارد.

سم علف کش پرونامید

پايداری در خاک : متوسط تا بالا است. میزان فراریت و تبخیر آن به دما بستگی دارد. قابلیت آبشویی متوسط و پایینی دارد. پرونامید كنترل پيش رويشی و پس رويشی اوليه بر روی باریک برگهای چند ساله و يكساله زمستانه مثل بيد گياه و برخی علف های هرز پهن برگ يكساله زمستانه را دارد.

يكی از معدود علف كش های پیش رویشی است كه علف هاي هرز چند ساله مستقر شده را كنترل می كند. بهترين علف كش برای كنترل انواع فستوكا می باشد.

پندی متالین + اکسی فلورفن

پايداری در خاک: متوسط تا زياد، با قابليت آبشويی پايين است. اكسی فلورفن به عنوان يک علف كش تماسی عمل می كند و برای فعاليت به نور احتياج دارد. اغلب بر روی علف های هرز یکساله موثر است.

پندی متالین

یکی دیگر از علف کش های پیش رویشی در مبارزه با علف های هرز می باشد. پايداری این علف کش در خاك متوسط تا بالا است و به میزان کم از طريق تجزيه نوری و فراریت از بین می رود و قابلیت آبشویی کمی دارد. این علف کش بيشتر علف های هرز باریک برگ يكساله و برخی علف هاي هرز پهن برگ را كنترل می كند.

مبارزه با علف های هرز

متولاکلر

پايداری در خاک : متوسط، ممكن است در شرايط گرم و مرطوب مقداری تبخير داشته باشد. قابليت آبشويی متوسط تا زياد دارد. يكی از مناسبترين علف كش های پيش رويشی برای كنترل اويارسلام زرد می باشد. همچنين بسياری از باریک برگهای يكساله و برخی علف های هرز پهن برگ را كنترل می كند.

سم نورفلورازون

پايداری در خاك : متوسط، هنگامی كه در سطح خاک قرار می گيرد ممكن است به صورت تجزيه نوری و تبخير تلف شود، قابليت آبشويی متوسط به پايين دارد. بسیاری از باریک برگهای يک ساله و علف های هرز پهن برگ را كنترل می كند و رشد بقيه علف هاي هرز مثل اويارسلام را متوقف می سازد.

علف کش سیمازین

پايداری در خاك : بالا ، قابليت آبشويی آن كم است. اغلب علف هاي هرز پهن برگ و بعضی از باریک برگهای يكساله را كنترل می كند. کنترل طولانی مدتی بر روی باریک برگ های یکساله فراهم نمی کند و علف هرز گاو را کنترل نمی کند.

اکسادیازون + پرو دی آمین

پیشنهاد مطالعه  کود کامل NPk را بیشتر بشناسید و با زمان و نحوه استفاده آن آشنا شوید

پايداری در خاك : بالا با قابليت آبشويی كم است. اكساديازون يك مانع شيميايی در سطح خاک تشكيل می دهد. به محض اينكه علف هاي هرز بخواهند از آن بگذرند از طريق فعاليت تماسی علف را می سوزند. این علف کش به صورت پیش رویشی باریک برگ ها و پهن برگ های یکساله راکنترل می کند.

اکسی فلورفن + اکسادیازون

یکی دیگر از علف کشهای پیش رویشی در مبارزه با علف های هرز است. پايداری در خاک : بالا. قابليت آبشويی آن کم می باشد. این علف کش به صورت پیش رویشی علف های هرز پهن برگ و باریک برگ های یکساله را کنترل می کند.

علف کش اگزادیازون

پايداری در خاك : بالا و قابلیت آبشویی آن کم است. اگزادیازون به صورت پيش رويشی علف هاي هرز پهن برگ و باريك برگ يكساله را كنترل می کند. این علف کش برخی از علف هاي هرز رويش يافته را نيز كنترل مي كند. ااگزادیازون بر روی فرفیون و گندمک اثر چندانی ندارد.

علف کش اگزادیازون

اکسی فلورفن + اریزالین

پايداری در خاك : متوسط تا زياد و قابليت آبشويی آن كم است. این علف کش بيشتر علف های هرز يكساله را كنترل می كند.

ایزوکسابن + تریفلورالین

هدر روی ايزوكسابن به صورت تجزيه نوری يا تبخير قابل توجه نيست اما تريفلورالين به هر دو روش تلف می شود. قابليت آبشويی كم دارند. این علف کش اغلب علف های هرز پهن برگ يكساله و باریک برگ ها را کنترل می کند.

سم علف کش اریزالین

پایداری در خاک : بالا، حداقل تلفات را از طريق تبخير وتجزيه نوری دارد و قابليت آبشويی آن نيز كم است. این علف کش باریک برگهای يكساله و بعضی از علف هاي هرز پهن برگ را كنترل می كند.

اوریزالین + بنفین

پايداری در خاک : اوريزالين پايداری بالا ولی بنفين پايداری متوسط دارد (حساس به تجزيه نوری ). قابليت آبشویی كم دارند. بیشتر باریک برگ های يكساله و برخی علف هاي هرز پهن برگ يكساله را كنترل می كند. اغلب علف های هرز پهن برگ يكساله با اين علف كش قابل كنترل نمی باشند.

علف کش های پس رویشی

بر خلاف علف كش هاي پيش رويشی ، اغلب علف كش های پس رویشی در خاك فعاليت كم يا هيچگونه فعاليتی ندارند. اشكال عمده كنترل علف هاي هرز با علف كش هاي پس رويشی امكان خسارت موقت به گياهان می باشد. برای مبارزه با علف های هرز بهتر است از علف کش های پیش رویشی و پس رویشی به صورت همزمان استفاده کرد.

فنوکساپروپ _ پی اتیل

سرعت جذب : حداقل تا يک ساعت پس از كاربرد علف كش نبايد بارندگی اتفاق بيفتد. این علف کش به صورت پس رويشی بيشتر علف های هرز يكساله و تعداد كمی از باریک برگهای چند ساله را كنترل می كند. این علفکش قادر به کنترل پهن برگها ، جگن ها و بعضی از باریک برگهای چند ساله نیست.

سم تری کلوپیرالید

4 ساعت بين سمپاشی و بارندگی بايد فاصله باشد. علف کش پس رويشی برای مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ چند ساله و يكساله های علفی و گونه های چوبی مثل عشقه كاربرد دارد. بهترين علف كش پس رويشی در مبارزه با علف های هرز چوبی می باشد. این علف کش علف های هرز باریک برگ يا جگن ها را كنترل نمی كند.

مبارزه با علف های هرز با استفاده از سم کلوپیرالید

بنتازون

از علف کش های پس رویشی در مبارزه با علف های هرز می باشد. حداقل 8 ساعت بين سمپاشی ، بارندگی و یا آبیاری در هنگام استفاده از این علف کش باید فاصله باشد. بنتازون یک علف کش تماسی است بنابراين پوشش كامل علف هاي هرز با محلول سم الزامی است. این علف کش جگن های يكساله ، اويارسلام زرد و کنگر صحرایی و علف های هرز پهن برگ را كنترل می كند

کلوتودی

اگر احتمال بارندگی 1 ساعت بعد از سمپاشی وجود دارد، سمپاشی با این علف کش نباید انجام شود. اغلب باریک برگهای يكساله و چندساله را كنترل می کند. این علف کش جگن ها ، علف هاي هرز پهن برگ و فستوكا را كنترل نمی كند

گلایفوزیتات آمونیوم

بين زمان بارندگی یا آبیاری با سمپاشی باید حداقل 4 ساعت فاصله باشد. این علف کش یک علف کش تماسی است بنابراين پوشش كامل گياه با محلول سم ضروري است. گلایفیوزیتات يك علف كش عمومی است كه طيف وسيعی از باریک برگهای چند ساله و يكساله را کنترل می کند. این علف کش در مبارزه با علف های هرز پهن برگ و جگن ها کارآمد است.

فلو آریفوپ پی بوتیل

در هنگام استفاده از این علف کش باید يک ساعت فاصله بين سمپاشی و بارندگی باشد. یک علف کش سیستمیک است. این علف کش به صورت پس رويشی باریک برگهای يكساله و چندساله را كنترل می كند. علفهاي هرز پهن برگ ، جگن ها ، راش ها ، سوسن ها و فستوکا را كنترل نمی کند.

هالوسولفورون

پایداری این علف کش بالا ولی توسط تجزيه نوری از بین می رود و قابليت آبشویی پايين تا متوسط دارد. برای کنترل اويارسلام زرد و دم اسبی توصيه می شود.

علف کش گلایفوزیت ( رانداپ )

یکی از قدرتمندترین علف کش های پس رویشی در مبارزه با علف های هرز می باشد. در هنگام استفاده از این علف کش فاصله بين سمپاشی و بارندگی بايد شش ساعت باشد. به صورت پس رويشی كنترل وسيعی بر روی علف های هرز چوبی و علفی دارد.

سم علف کش رانداپ برای مبارزه با علف های هرز

علف کش کلوپیرالید

حداقل 6 ساعت بين سمپاشی و بارندگی بايد فاصله باشد. برخی علف های هرز پهن برگ، مخصوصاً گونه هاي خانواده پروانه آسا (شبدر و ماشک) و خانواده كاسنی (كنگر صحرايی) را به صورت پس رويشی و انتخابی كنترل می كند. این علف کش جگنها و بسياری از علف های هرز پهن برگ مثل سلمه و تاج خروس را كنترل نمی کند.

سم سولفوزیت

حداقل 6 ساعت بين سمپاشی و بارندگی فاصله باشد. علف كشی سيستميک عمومی است كه بيشتر پهن برگ و باریک برگهای يكساله و چند ساله را كنترل می کند. در كنترل علف های هرز با ارتفاع بيش از 15 سانتيمتر ضعيف می باشد ( به استثنای مرغ و قياق كه بايد در مرحله تشكيل گل سمپاشی صورت گيرد).

ستوکسیدیم

بايد 1 ساعت بين سمپاشی و بارندگی فاصله باشد. به صورت پس رويشی باریک برگهای يكساله و چند ساله را كنترل می کند. این علف کش بعضی پهن برگ ها، جگن ها، چچم و فستوكا را كنترل نمی كند.

علف کش های پهن برگان

 • پیکلورام : بصورت انتخابی سیستمیک اثر می‌گذارد. علف‌های چوبی و پهن برگ یکساله و چندساله را از بین می‌برد.
 • آترازین(گزاپریم) : انتخابی پهن برگ‌ها و سیستمیک است. دامنه استفاده: سلمه، خرفه، تاج‌خروس، پیچک صحرایی، سوروف، قیاق، گاو چاق کن و کنترل علف‌هاي هرز مزارع نيشکر و ذرت
 • توفوردی: یک علف‌کش پس از رویش است. دامنه استفاده: علف‌های یکساله و چند ساله پهن برگ در مزارع گندم، برنج، ذرت و نیشکر مانند: خردل، تربچه وحشی، انواع شقایق، پنیرک، سلمه تره، پیچک، ماستونک، کنگر وحشی و شیرین بیان
 • بن سولفورون متیل : علف کش انتخابی و سیستمیک و در کنترل علف‌هاي هرز پهن برگ يکساله و چند ساله و جگن در کشت مستقيم و نشائی برنج پيش و پس رويشی
 • تری بنورون یا گرانستار: در کنترل علف‌های هرز پهن برگ در مزارع گندم در مرحله 2 تا 4 برگی شدن استفاده می‌شود.
 • کلودینافوپ پروپارژیل : سیستمیک و انتخابی گیاهان زراعی پهن برگ بوده و در مزارع گندم و غلات استفاده می‌شود.
 • بروموکسینیل یا پاردنر – پرومینال : سیستیک و انتخابی علف‌های هرز پهن‌برگ در ذرت علوفه ای، کتان، ذرت، ذرت شیرین، یولاف بهاره، گندم بهاره، جو پائیزه، جو بهاره، یولاف پائیزه و گندم پائیزه استفاده می‌شود.
 • کاسورون : اين علف كش پهن برگ هاي یكساله و چندساله را كنترل مي كند. شوكران، صنوبر وكاج تازه كشت شده تحمل اين علف كش را ندارند.
 • گالری : اين علف كش در اوخر تابستان، اوايل پاييز يا اوايل بهار قبل از شروع رويش علفهاي هرز و يا بلافاصله بعد از كولتيواسيون استفاده شود
 • برومیسید ام : علف‌کش انتخابی و سیستمیک برای علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو بکار می‌رود.
 • لوگران اکسترا : علف‌کش انتخابی و سیستمیک برای علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو بکار می‌رود.
 • بنول یا دیکامبا : علف‌کش انتخابی و سیستمیک برای علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو بکار می‌رود.
 • شوالیه یا مزوسولفورون یا یودوسولفورون : که انتخابی علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو است.
 •  لینتور (تریاسولفورون دیکامبا) : علف‌کش انتخابی علف های هرز پهن برگ یکساله و چندساله مزارع گندم و جو می‌باشد.

مبارزه با علف های هرز

علف کش های باریک برگان

 • گلایفوزیت 41%: علف‌کشی سیستمیک و انتخابی است. دامنه استفاده: علف‌های باریک برگ مانند: مرغ يا چاير، پيچک صحرايى، کنگر صحرايى و قياق
 • اگزادیازون با نام تجاری رونستار: انتخابی(باریک‌برگان)، سیستمیک و در کنترل پس از رويش علف‌هاي هرز مزارع برنج و پياز شامل سوروف، اويارسلام، لويي، قاشق واش، تيرکمان آبي، سيپروس، عدسک آبي و سگ واش بکار برده می‌شود.
 • فاکتور : یشتر باریک برگان و تعدادی از پهن برگان را کنترل می کند.
 • ستوکسیدیم 5%: علف کش انتخابی باریک برگ و سیستمیک است. دامنه استفاده: علف‌هاي هرز کشيده برگ يکساله و چند ساله در زراعت چغندرقند و پياز بکار برده می‌شود.
 • کرب : کنترل مناسبی بر روی علف های هرز یکساله مانند بيد گياه و يكساله های زمستانه دارد. اين علف كش پيش بر روی بسیاری از باریک برگ های چندساله كنترل پس رويشی نيز دارد. بهترين كاربرد كرب در پاييز قبل از يخبندان خاك می باشد.
 • آلکُلر: علف‌کش سیستمیک و انتخابی است. دامنه استفاده: علف‌های هرز پهن برگ یکساله و اویارسالم را از بین می‌برد.
 • آکسیال: علف‌کش انتخابی باریک برگان در مزارع گندم و جو است و برای از بین بردن چچم، یولاف وحشی، خونی‌واش و دم روباهی استفاده می‌شود.

علفکش های دو منظوره برای از بین بردن علف های هرز

 • پاراکوآت 20% یا گراماکسون: علف‌کشی تماسی است در کنترل علف‌های هرز پهن برگ و نازک برگ باغات میوه، مزارع نیشکر و سیب‌زمینی برای از بین بردن علف‌های هرز استفاده می‌شود.
 • آمترین80% : علف کش سیستمیک و انتخابی است. کنترل علف‌هاي هرز نازک برگ و پهن برگ در نيشکر، ذرت، چاي، موز، مرکبات و زمين‌هاي غير زراعي بکار برده می‌شود.
 • ترفلان: علف‌کش انتخابی و پس از رویش در کنترل علف‌هاي هرز نازک برگ و پهن برگ يکساله مزارع پنبه، سويا، آفتابگردان، حبوبات، چغندرقند، هويج، کلزا و کنجد.
 • پرتيلاکلر : علف کش انتخابي و در کنترل طيف وسيعي از علف‌هاي هرز خانواده باریک برگان(گندميان)، پهن برگ و جگن‌ها در مزارع برنج بکار برده می‌شود.
 • سولفوسولفورون یا آپیروس : علف کش سیستمیک و انتخابی است. دامنه استفاده: کنترل پس از رويش علف‌های هرز نازک برگ و پهن برگ در مزارع گندم
 • اتال فلورالین: علف‌کشی دومنظوره و انتخابی برای کنترل تاجریزی، انواع تاج خروس، سلمه، انواع ارزن وحشی، سوروف، پنیرک، گاوپنبه و قیاق موثر است.
 • پرومترین: علف‌کش انتخابی و سیستمیک است. علف‌های هرز یک ساله‌ی کشیده برگ و پهن برگ در کشت کرفس، پنبه و نخود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ای پی تی سی: علف‌کش انتخابی، سیستمیک است و در کنترل علف‌های هرز کشیده برگ و پهن برگ یک ساله و اویارسالم استفاده می شود.
 • آتلانتیس: علف‌کش دو منظوره برای علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزرعه گندم است.
 • بوتاکلر: به صورت انتخابی  و سیستمیک است. بعضی از علف‌های هرز باریک برگ مانند سوروف و برخی از پهن برگان در مزارع برنج استفاده می‌شود.

منبع : کتاب شناسایی و مدیریت علف های هرز در فضای سبز

به این مطلب امتیاز دهید :
4.6/5
شاید این مطالب را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین نوشته ها
سبد خرید فروشگاه
ورود به سایت

هنوز حساب کاربری ندارید ؟

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
منو
فروشگاه
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من